Nataša Florjančič je pojasnila, da so pogoj za mentorja spremenili, ker so ugotovili, da je skupina potencialnih mentorjev, ki je starejša od 50 let, nižje izobražena od skupine potencialnih novozaposlenih, starih do 30 let. Na javni poziv se je do zdaj javilo 105 podjetij, denar pa je še na voljo, zato so razpis podaljšali do 31. marca oziroma do porabe denarja. Predvidevajo tudi, da veliko delodajalcev javnega poziva ni videlo, zato bodo ukrep med drugim predstavili tudi na Informativi 2014.

Ponudniki lahko oddajo več ponudb na javno povabilo za nove zaposlitve glede na število zaposlenih. Največ eno pri delodajalcu z manj kot 10 zaposlenimi, dve od 11 do 20 zaposlenih oziroma tri novozaposlene osebe pri delodajalcih z več kot 21 zaposlenimi. Ponudniki, ki so že oddali ponudbo na javno povabilo, lahko, če sprememba povabila vpliva na njihovo vlogo, oddajo dopolnitev ponudbe v delu, na katerega vplivajo spremembe javnega povabila. Na podlagi navedenih sprememb javnega povabila so se spremenili tudi navodila za ponudnike, prijavni obrazec in vzorec pogodbe. jpš