Vsebina sporazuma, ki so ga podpisali po dolgotrajnih pogajanjih, naj bi pomenila temelj razumevanja pomembnosti spoštovanja glasbene avtorske pravice. Sklenjeni dogovor tako vzpostavlja »partnerski odnos« med lastniki glasbene avtorske pravice in njenimi uporabniki, saj slednji avtorskih vsebin brez dovoljenja ne smejo uporabljati. Sporazum zdaj prinaša mednarodno primerljivo višino in osnovo za zakonito uporabo vseh svetovnih glasbenih avtorskih vsebin v vseh televizijskih programih na ozemlju Slovenije. nr