Prvi na seznamu naložb je zdravstveni dom

»S poravnavo smo dobili zemljišča, občani pa veliko parkirnih prostorov, ki so bili nekdaj že njihovi. Vsota za to, da smo zadevo rešili, res ni bila majhna, vendar bi se zadeve lahko vlekle še več kot deset let in od tega ne bi imeli občani nič. Zdaj bomo lahko v mestu začeli uresničevati naložbe, ki so bile do sedaj blokirane,« je povedal župan Matej Arčon in poudaril, da je na prvem mestu gradnja tretje etape novogoriškega zdravstvenega doma. »Za rešitev težav s prostorom doma smo načrtovali odkup stavbe davčne uprave. Ker nam je uspelo s pridobitvijo zemljišč, smo pri zdravstvenem domu prihranili najmanj milijon evrov. Zdaj bomo lahko zemljišča vrnili tudi lastnikom etažnih stanovanj,« dodaja župan Arčon.

Po sodni poravnavi bi morala novogoriška občina svoje obveznosti poravnati že do 17. oktobra lani. Vendar pa tega niso mogli izpeljati zaradi sodnega odloga, potem ko je okrajno sodišče v Novi Gorici ugodilo predlogu vrhovnega državnega tožilstva za odlog izvršitve, ki se nanaša na plačilo zneskov posameznim upnikom. Takrat so ves denar položili na sodni depozit, kjer je čakal do konca sodnega postopka, in pred dnevi dogovorjene zneske nakazali upnikom v skladu z odločitvijo višjega sodišča v Kopru. Občina Nova Gorica družbi SGP Gorica v likvidaciji od dogovorjenega zneska ni nakazala le nekaj manj kot 11.000 evrov, saj je nekaj sodišč v izvršilnih postopkih upnikom nekdanjega paradnega konja novogoriškega gradbeništva dovolilo rubež prednostnih terjatev.

Nepremičnine bodo postopoma vpisovali v zemljiško knjigo

Civilna pobuda Za pravice meščanov Nova Gorica pa se s poravnavo še zmeraj ne strinja. Pravijo, da je bila odločitev prenagljena in da bi morala mestna občina uveljavljati odškodnino od tistih, ki so pripeljali do prodaje zemljišč in drugih objektov družbi SGP Gorica. Odvetnik Ivan Rutar, ki novogoriško občino zastopa v omenjenem sporu, trdi, da je vse potekalo v skladu z zakonom in da niso ugotovili nepravilnosti. Doslej so zaprli 19 od 20 sodnih postopkov, da pa bo še nekaj časa trajalo, da bodo vse nepremičnine vpisane v zemljiško knjigo. Rutar še pravi, da so plačilo opravili po predhodnem preverjanju statusnih sprememb upnikov v sodnem registru in po vpogledu v register transakcijskih računov upnikov v registru AJPES. Da je bila poravnava zakonita, je potrdil tudi odvetnik Aleksander Čeferin in dejal, da je župan moral spoštovati pravnomočne sodne odločitve.