Vsaka serija mora biti opremljena s šifro, fotografije znotraj serije pa z letnico nastanka, zaporedno številko in šifro serije. Priložena naj bo s šifro označena zaprta kuverta s podatki o avtorju in fotografijah. Podeljene bodo tri nagrade za avtorsko fotografijo in posebna nagrada za reportažno fotografijo, razglasitev rezultatov pa bo 20. februarja v Cankarjevem domu, ko se bo odprla tudi razstava nagrajenih fotografij in fotografij v ožjem izboru. nr