Vladimir Braco Mušič se je rodil 19. decembra 1930 v Sevnici, in sicer v družini, iz katere so izšli številni arhitekti. Iz arhitekture je diplomiral na Univerzi v Ljubljani leta 1958, magisterij v urbanističnem oblikovanju pa je naredil na Harvardu leta 1964. Med letoma 1959 in 1980 je deloval na Urbanističnem inštitutu RS ter bil raziskovalec na področju urbanistične in prostorskonačrtovalske metodologije. Med letoma 1966 in 1972 je bil sodirektor Ameriško-jugoslovanskega projekta študij regionalnega in urbanističnega planiranja, zadnjih šest let, do leta 1980, pa je bil direktor omenjenega inštituta. Med letoma 1989 in 1996 je bil tudi znanstveni svetnik. Na fakulteti za arhitekturo je deset let, do leta 1990, predaval urbanizem, pozneje pa je bil predavatelj predmetov razvoj naselij in urbanistično načrtovanje na oddelku za krajinsko arhitekturo biotehniške fakultete ljubljanske univerze.

Zelo dejaven, predvsem publicistično, je ostal tudi po upokojitvi. Je tudi avtor knjige Otroštvo v znamenju vojne, ki je leta 2006 izšla pri novomeški založbi Goga. kul