ComTrade, mednarodno IT-podjetje, ki deluje v več kot desetih državah, svojo mednarodnost krepi tudi s tradicionalno poletno šolo za študente EdIT, ki poteka v šestih mestih Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Študenti lahko prek tovrstnega sodelovanja dobijo praktične izkušnje in bolje spoznajo podjetje z več kot dvajsetletno tradicijo, naslednika Hermesa Softlaba, ki je samo v minulem letu zaposlilo kar 50 ljudi, je poudaril Matej Šošterič, direktor poslovanja za Slovenijo.

Te dni tretje leto zapored pred zanimive izzive postavljajo študente Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI) v okviru projekta Comtradov študentski izziv.

Tokrat za študente dva izziva

Da je neposredno sodelovanje študentov in podjetij ena od poti za izboljšanje zaposljivosti študentov, poudarja tudi prof. dr. Patricio Bulić, prodekan za razvoj na FRI. Pravi, da večina diplomantov FRI v svojih diplomskih nalogah rešuje konkretne primere in da njihovi študenti že med študijem zelo dobro vedo, kje se bodo zaposlili. Nekaj jih je svojo delovno sredino našlo tudi v ComTradu.

»S ComTradom smo se dogovorili za sodelovanje, ko smo na FRI akreditirali predmet računalništvo v praksi na prvi stopnji in predmet obštudijska strokovna dejavnost na drugi stopnji. Vsak študent, ki sodeluje v ekipi, ki izziv pripelje do rešitve, torej do konca, s tem opravi predmet in pridobi tri kreditne točke, ocena pa je odvisna od kvalitete rešitve. Na FRI menimo, da študenti s tem pridobijo dragoceno znanje in izkušnje. Tudi v ComTradu pravijo, da so z rešitvami zelo zadovoljni, zato tovrstno sodelovanje ostaja,« poudarja prof. Bulić.

V ComTradu izziv koordinirata Živa Gorup Raichman in Alenka Starc, obe diplomantki FRI. »Študenti, ki se prijavijo, so nas vedno navdušili tako z znanjem, rešitvami kot tudi s samo izvedbo. Žal nam je, da se prijavi malo ekip. Morda so imeli relativno malo časa za izvedbo rešitve. Letos smo študentom dali več časa in nadejamo se, da bo letos več prijav,« pravi Živa Reichmann Gorup.

Študenti bodo imeli tokrat pred seboj dva izziva: izdelavo mobilne aplikacije za platforme iOS in android, ki bo olajšala iskanje pisarn in zaposlenih v večjem podjetju, ter spletno aplikacijo za klasifikacijo entitet z elementi gamificationa. Ta aplikacija naj bi ob pomoči različnih filtrov in vizualnega sprehajanja po grafu dajala odgovore na različne poizvedbe. Ekipo, ki bo sodelovala v enem od izzivov, lahko sestavljajo največ trije člani, ki se morajo prijaviti najpozneje do 15. januarja. Prijavljene bodo s podrobnostmi izzivov seznanili med 20. in 24. januarjem, ekipe pa morajo rešitve za aplikacije končati do 14. marca. Vsi, ki bodo izziv pripeljali do konca, bodo dobili kreditne točke in tehnološke posladke.

Fakulteta, ki bo študijsko leto 2014/15 izvajala že v novih prostorih, podobno sodelovanje goji tudi s podjetjema NIL (najboljšim zaposlovalcem Zlate niti 2010 med srednjimi podjetji) in Celtro, s katerima so izzive letos pripravili prvič, pripravljajo pa jih tudi z Zemanto.

Potrebujejo predvsem razvijalce

V ComTradu so lani zaposlili več kot 50 novih sodelavcev. S podobno dinamiko želijo zaposlovati tudi prihodnje leto, seveda pa je zaposlovanje odvisno od dinamike pridobljenih projektov. Pri trenutnih projektih bodo najbolj zaposlovali razvijalce, predvsem razvijalce mobilnih aplikacij (android, iOS, WIN 8), spletne razvijalce (HTML5, Javascrip), razvijalce C/C++, .Net, Ruby on Rails, Java in programske vodje.

»Veliko je odvisno od trga in potreb naših strank,« pojasnjuje Šošterič. ComTrade v Sloveniji zaposluje okoli 450 ljudi, vsa skupina pa jih šteje že več kot 1500. Prihodki skupine bodo letos znašali več kot 225 milijonov evrov, od tega bo del podjetja, ki se ukvarja z razvojem poslovnih rešitev in storitev, ustvaril okoli 60 milijonov evrov. jpš