Zaposlujejo doma in v tujini

Šola za mlade podjetnike

Podjetniki začetniki in tisti, ki o vstopu na podjetniški parket razmišljajo, lahko osnovno znanje dobijo tudi v MP-šoli, ki jo organizira Zavod mladi podjetnik. Izobraževanje, ki je namenjeno tistim, ki imajo idejo, ne vedo pa, kako jo pretvoriti v produkt in poiskati ustrezni poslovni model, je sestavljeno iz štirih delavnic in individualnega svetovanja. Prva delavnica, na kateri se bodo udeleženci osredotočili na pot od ideje do poslovnega modela, bo v sredo, 8. januarja. Teden dni pozneje bodo spoznavali, kako izpeljati analizo trga in testiranje produkta, na tretji delavnici pa uradne postopke ob ustanovitvi podjetja in na kaj je treba biti pozoren pri vodenju. Zadnja delavnica, ki bo 5. februarja, je namenjena spletnemu marketingu.

Most med podjetji in fakultetami

Do 10. januarja 2014 je odprt razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije Po kreativni poti do praktičnega znanja. Na razpis, v okviru katerega je na voljo 2,82 milijona evrov, se lahko prijavijo visokošolski zavodi, to so univerze ter samostojni visokošolski zavodi, ki bodo izvajalci projektov, partnerji v projektu pa so še študentje in podjetja. Ključni cilj razpisa je spodbujanje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov in gospodarstva, študentje pa naj bi pridobili praktično znanje ter razvili inovativnost in ustvarjalno razmišljanje, poudarjajo v skladu.

Nato vabi tudi slovenske kadrovike

Še do ponedeljka, 13. januarja 2014, se lahko slovenski kadrovski strokovnjaki prijavijo na razpis zveze Nato za mesto pomočnika generalnega sekretarja za področje kadrov, ki bo imel tudi pomembno vlogo pri prestrukturiranju Natove kadrovske službe, ki skrbi za 1100 ljudi, deloval pa bo v Bruslju. Poleg končanega univerzitetnega študija so pogoji vsaj 10 let dela in nenehnega napredovanja ter razvoja na kadrovskem področju ali na mestu menedžerja v podobno velikem podjetju oziroma v javnem sektorju, poznavanje sodobnih razvojnih smernic na področju kadrov, izjemne komunikacijske sposobnosti in proaktivna usmerjenost v iskanje rešitev, sposobnost dela v večkulturnem okolju ter znanje angleščine in francoščine (enega od njiju aktivno, drugega pasivno). Sprejemajo le elektronske prijave na Natovi spletni strani.

Četrtina jih je iz območne službe Ljubljana

V evidenci Zavoda RS za zaposlovanje je bilo včeraj prijavljenih 124.607 brezposelnih. Od tega jih je največ na območju območne službe zavoda Ljubljana, in sicer 33.323, kar je skoraj četrtina vseh brezposelnih, sledita Maribor s 16.776 prijavljenimi brezposelnimi in Celje s 13.008. Območna služba Murska Sobota ima v svoji evidenci 9295 brezposelnih, Kranj 9066, Velenje 7835, Novo mesto pa 7086. Uradno je prostih delovnih le 447, največ, in sicer 145, v zavodovi območni službi Ljubljana.