V Metalu Ravne, osrednji koroški družbi skupine SIJ - Slovenske industrije jekla, so se tudi v letošnjem letu, ki je bilo za to družbo po lanski nekoliko nižji prodaji in ostri konkurenci na področju jeklarske industrije vnovič polno preizkušenj, odločili za sodelovanje v Zlati niti. Podjetje ostaja tako v družbi dobrega ducata podjetij, ki v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodelujejo od vsega začetka, torej sedmo leto. Zbiranje prijav v Zlato nit 2013 se te dni zaključuje, podjetja pa se lahko prijavijo še v razpis Zlata praksa.

Pomembno je vedeti, kako so sodelavci zadovoljni

»Najbrž je za vsakega delodajalca pomembno, da redno spremlja ter meri organizacijsko klimo in zadovoljstvo svojih zaposlenih. V Zlati niti sodelujemo predvsem zaradi primerjave, ki jo lahko delamo z drugimi vključenimi družbami. To delamo predvsem zaradi sebe. Glede na to, kako je projekt zastavljen, imamo kot težka industrija malo možnosti, da se uvrstimo med finaliste. Vseeno pa nam veliko pomeni, da se uvrščamo med najboljše zaposlovalce v državi. Zlata nit je v vseh teh letih postala del naše stvarnosti, del naših načrtov in strategije,« je o motivaciji za sodelovanje v Zlati niti pojasnila Eleonora Gladež, vodja kadrovskega oddelka Metala Ravne, ki zaposluje 980 ljudi.

»V tako velikem kolektivu se nam zdi ključno pravočasno informiranje vseh zaposlenih. Preizkušena metoda, ki jo uporabljamo, je informiranje ključnih kadrov, teh je četrtina vseh zaposlenih. Najmanj dvakrat na leto, v primerih kritičnih dogodkov ali ob uvajanju raznih sprememb pa tudi večkrat, jim predstavimo cilje in ključne aktivnosti, s katerimi želimo te cilje doseči. Na vsakem od teh srečanj opravimo tudi pregled doseganja ciljev. Naloga ključnih kadrov je, da prenesejo informacije svojim sodelavcem. Pričakujemo, da bo prvih šest mesecev leta še zahtevnih, druga polovica letošnjega leta pa bo boljša. Vsekakor bomo zaposlili štipendiste, ki bodo letos zaključili šolanje, to so metalurgi vseh stopenj in tudi drugi tehnični profili. Nadomeščali bomo odhode v pokoj, kjer pa je tudi nekaj netehničnih profilov.«

Ob Metalu Ravne vse od Zlate niti 2007 sodeluje kar nekaj gazel, to so Bisnode, Blažič, robni trakovi, Četra pot, Elektronček, Elvez, aInfotehna in mimovrste, ob njih pa še Simobil, S & T Slovenija, Microsoft, MDM in BDO EOS Revizija.

Zgodbe finalistov

Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev, ki tokrat poteka sedmo leto zapored, prepoznava in promovira podjetja, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalec in so zato lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva. Podjetja, ki sodelujejo v Zlati niti, so si sicer med seboj različna, druži pa jih sposobnost, da posameznika in njegove potenciale uspešno vpenjajo v sistem, ki pomaga graditi uspešno podjetniško zgodbo in obrnjeno, sistem posamezniku omogoča rast.

Seznam najboljših zaposlovalcev Zlate niti 2013 bo v Dnevniku objavljen 1. februarja 2014, teden dni pozneje bo znanih 21 finalistov izbora – po sedem v vsaki od velikostnih kategorij (malo, srednje veliko in veliko podjetje). Finaliste bodo predstavljali med 15. februarjem in 1. marcem, projekt Zlata nit 2013 pa se bo uradno sklenil 20. marca 2014 na zaključnem dogodku, ki pa bo precej drugačen od dosedanjih.