Informacije so si namreč precej nasprotujoče. Medtem ko je direktor Direkcije RS za ceste Gregor Ficko prejšnji ponedeljek Krčanom ob podpisu pisma o nameri gradnje kolesarske infrastrukture povedal, da so na ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovili prošnjo za odobritev sredstev za dokončanje obvoznice in da ne vidi razlogov, da to njihovi prošnji ne bi ugodilo, smo le dan za tem od te iste (Fickove) direkcije prejeli odgovor, da so aktivnosti na projektu obvoznice Žadovinek in tamkajšnjega mostu čez Savo zaradi pomanjkanja sredstev v celoti ustavljene. V nadaljevanju so še zapisali, da so vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja nameravali vložiti aprila prihodnje leto. »Ob upoštevanju sprejetega rebalansa proračuna za leto 2014 in proračuna za leto 2015 ter ob že prevzetih obveznostih v vrednosti več kot 20 milijonov evrov, ki jih bo treba realizirati v letu 2016, je nadaljevanje aktivnosti mogoče pričakovati najhitreje v letu 2017,« so nam sporočili iz službe za odnose z javnostmi pri DRSC .

V Krškem kljub temu upajo, da bodo zadeve stekle dosti hitreje, kot je videti, in pospešeno pripravljajo vse potrebno, da bi gradbeno dovoljenje pridobili najpozneje prihodnje leto.