V rubriki Objektivno raziskujemo integralni pristop k produkciji vsebin. Pisana beseda, informacijska grafika in ilustracija se vsak teden razpletejo drugače, ustrezno predstavljeni temi. Prispevke je (zaenkrat) težko predelati v spletno obliko, zato vam jih ponujamo za prenos v PDF datoteki.

Prenesite si prispevek Vso leto novo letokot PDF datoteko.

(Pozorni bralec nas je opozoril, da je naš preračun 13-dnevnega zamika med gregorijanskim in pravoslavnim novim letom bil napačen. Popravljena grafika ustrezno navaja, da je pravoslavno novo leto 14. januarja letos.)