Koncesijo za opravljanje dejavnosti in najem prostorov v Dijaškem domu Črnomelj je leta 1995 pridobil Telecom MM iz Metlike. Zapletlo se je, ko je leta 2008 podjetje pristalo v stečaju, ki ga je sodišče zaključilo še istega leta in podjetje izbrisalo iz sodnega registra. Dejavnost je medtem nadaljevala novoustanovljena družba KKS, za katero direktor Miran Krautberger pravi, da je pravni naslednik izbrisane gospodarske družbe Telecom MM. A vodstvo dijaškega doma z novim podjetjem ni želelo ne skleniti nove najemne pogodbe ne izstavljati računov za najemnino, ki so jo, kot pravi Krautberger, želeli poravnati.

Na Državnem pravobranilstvu, ki je dijaški dom zastopalo na sodišču, pojasnjujejo, da je s stečajem družbe Telecom MM prenehalo tudi najemno razmerje in da po pravilih stečajne zakonodaje gospodarska družba, ki preneha obstajati zaradi stečaja, nima pravnega naslednika. Podpis pogodbe z novo družbo KKS pa so večkrat zavrnili, ker je na objektu že Telecom MM povzročil škodo z nestrokovno namestitvijo. Država je KKS pozvala, naj izprazni poslovni prostor in vzpostavi prejšnje stanje, a ker omenjena družba tega ni storila, je država vložila tožbo in zahtevala tudi plačilo uporabnine od leta 2008 dalje.

Krautberger: nekomu smo trn v peti

Krautberger očitke o povzročitvi škode zavrača in pojasnjuje, da ta na sodišču ni bila nikoli dokazana. Dodaja, da so želeli izseliti že takratni Telecom MM, češ da ne plačuje računov, kar je sodišče po njegovih besedah ovrglo. Potem ko je želel najemno pogodbo podpisati z novim podjetjem KKS, so ga v dijaškem domu brez utemeljenih razlogov zavrnili, s takratnega ministrstva za šolstvo in šport so nato sporočili, da nove najemne pogodbe ne bodo podpisali, ker je na podstrešju predvidena ureditev multimedijske učilnice s pripadajočimi toaletnimi prostori, na državnem pravobranilstvu pa pojasnjujejo, da je povzročil škodo. »Očitno smo nekomu trn v peti in se zato trudijo, da nas spravijo ven,« je prepričan Krautberger, ki napoveduje, da se bodo pritožili še na ustavno sodišče.

A sodišče je za zdaj pravnomočno odločilo, da mora družba KKS odstraniti kabelske antene, oziroma je to naložilo sodnemu izvršitelju. Tako državno pravobranilstvo kot tudi Krautberger nimata podatkov, kdaj bo izvršitelj opremo dejansko odstranil. Vsekakor pa uporabnike kabelskega omrežja v Črnomlju čaka televizijski mrk.