Da se zadeva doslej ni premaknila z mrtve točke, sta po mnenju mnogih kriva ustanovitelja Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba (ZIC) – družba Marc, ki je prek svoje družbe Kampa 55-odstotna lastnica vrtojbenskega zavoda, in občina Šempeter - Vrtojba, ki je 45-odstotna lastnica. Oboji namreč trdno stojijo vsak na svojem bregu in tako le prispevajo k ogromni škodi, ki nastaja ob propadanju novih objektov.

»Poiskali smo kupca, ki je pripravljen kupiti objekt A ob potoku Vrtobica. Zavod ZIC je sprejel načrt dela za letos, ki obsega tudi stroške, ki ne izhajajo iz osnovne dejavnosti. Te stroške sta dolžna pokriti ustanovitelja. Letos od njih še nismo prejeli nobenih finančnih sredstev,« pravi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda ZIC Aleš Kumperščak in poudarja, da se obveznosti vsak mesec povečujejo za obresti od neporavnanih posojil, za 700.000 evrov na leto. »Če se bo uresničil najbolj črn scenarij, potem bomo objekte dali na javno dražbo. V tem primeru bosta ustanovitelja izgubila vse, kar sta doslej vložila v gradnjo. Kupec je dosegel načelni dogovor s hipotekarnimi upniki, od katerih bo kupnino prejel samo največji hipotekarni upnik – A banka. Bodoči kupec je pripravljen občini Šempeter - Vrtojba zagotoviti tudi določeno število postelj pod ugodnejšimi pogoji,« še razlaga Kumperščak.

Predlog podjetja Kampa pa je, da občina izstopi iz zavoda ZIC brez odškodnine, in v tem primeru ji ne bo treba plačati ustanovnega deleža, ki ga še dolguje. Zavod ZIC naj bi na občino prenesel tudi tisti del zemljišč, ki jih več ne potrebuje.