Med domačini ni zanimanja

Andrejka Štok, svetovalka za splošne zadeve na komenski občini, je pojasnila, da se bodo o morebitnem podpisu pogodbe s ponudnikom odločili, ko bodo podrobneje preučili njegov poslovni načrt in ponudbo. A dejstvo je, da zanimanja za Štanjel kljub njegovi lepoti skoraj ni. Lani je po osmih letih od Štanjela dvignil roke Jernej Ščuka, najemnik restavracije v štanjelskem gradu. »Razlogov je malo morje in bi lahko napolnili časopis,« je tedaj zatrdil, okrcal občino in poudaril, da v kraju ni urejene niti najosnovnejše infrastrukture, kot so parkirišča in sanitarije za turiste. Prav neurejenost osnovne infrastrukture je od prijave na razpis odvrnila tudi nekatere lokalne ponudnike, ki so v Štanjelu že skrbeli za kulturne dogodke. Štokova pa je med razlogi za nezanimanje izpostavila previsoko najemnino na prvem razpisu, ne nazadnje tudi obsežnost Štanjela. »Ljudje se ustrašijo prevzeti tako veliko prostorsko kot vsebinsko bogato stvar, kakor je Štanjel, ki je obenem kulturni spomenik,« je še pojasnila.

Občini bodo vrnili Ferrarijev vrt

Po daljših prizadevanjih in pogovorih bo država predvidoma še ta mesec na občino Komen brezplačno prenesla tudi lastništvo Ferrarijevega vrta, kulturnega spomenika državnega pomena. Na kulturnem ministrstvu so pred časom pojasnili, da poglavitni razlog za prenos tiči v pomanjkanju sredstev, namenjenih za vzdrževanje, ohranjanje in oživljanje kulturnih spomenikov. Država je sicer za sam vrt ob Ferrarijevi vili med letoma 1996 in 2012 namenila 246.000 evrov, od tega lani 18.000 evrov. Na občini si želijo, da bi v njem pripravljali poroke in druge prireditve ter ohranjali njegov pomen na področju oskrbe z vodo. Ko je sistem še deloval, se je namreč znameniti bazen z otočkom in beneškim mostičkom napajal z vodo iz posebej zasnovanega vodovodnega sistema. Država pa se bo ob prenosu spomenika tudi zavarovala: če občina ne bo pravočasno izpolnila pogodbenih obveznosti, bo morala vrt vrniti.