Toda usklajene manire na ravni Evrope ni. Od države do države so sistemi različni. Težko bi en ali vsaj dva modela prekopirali v našo zakonodajo. Slovenska tiha, podtalna želja, da bi svobodnjake, bodisi tiste s statusom ali zgolj delujoče na avtorskih pogodbah, karseda približala redno zaposlenim, se ironično uresničuje. Pregovor »pazi, kaj si želiš, ker se lahko uresniči« se je tudi tokrat izkazal v polnem sijaju. Nova zakonodaja uveljavlja, da se od vsake avtorske pogodbe odvaja prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Načeloma nimam nič proti tovrstnemu približevanju. Toda honorarno delo je v Sloveniji praviloma plačano zelo slabo. Kar trenutno rešuje usihajočo pokojninsko blagajno in sedanje penzioniste. Prispevki od vsake avtorske pogodbe se bodo torej približali, skorajda izenačili s prispevki redno zaposlenih. Toda to ne pomeni, da bodo imeli tudi podobne pravice. Večje plačilo zdravstvenih prispevkov tistim, ki delajo zgolj na avtorsko pogodbo, ne bo prineslo enakih pravic, kot jih imajo zaposleni. Če so se lotili poseganja v avtorske pogodbe zgolj zato, da kaznujejo redno zaposlene, ki občasno delajo druga dela na avtorske pogodbe, bi lahko sešteli, koliko ljudi dela zgolj na avtorske pogodbe, in jih izločili. Predvidevam, da številka ni enormna. Denar, ki se bo iz tega naslova prelil v državno blagajno, države ne bo rešil. Bo svobodnjakom omočil pokojnino? Garancije seveda ni. Le manjšemu delu prebivalstva bo šlo še slabše. Tistih, ki imajo status samozaposlenih, novi prispevki ne bodo prizadeli, je pa res, da nas je predhodna davčna novost že udarila. Ne govorim na pamet, raziskava Asociacije govori ravno tem. Tisti, ki bodo zaslužili manj, bodo plačevali več davkov.

Sodobni ples ni edina umetniška zvrst, ki nima institucionalnega zaledja. Vsi, ki delajo na tem področju, so samozaposleni v kulturi ali delajo na avtorske pogodbe, delajo projektno, prijavljajo se na domače in evropske razpise, ker si samo tako zagotovijo neredno delo. Resda jih ni veliko, resda vsak dan bijejo boj za preživetje in so tudi zato morda bolj individualno nastrojeni, negotovi, na preži ali vseskozi po malem izgorevajo, podobni se torej povezujejo zgolj po projektih. Tudi njim, tako raziskovalci, ki so prečesali različne evropske modele, naša zakonodaja ne omogoča sindikalnega povezovanja in kolektivne pogodbe. Ni pravne in ekonomske zaščite. Mednarodne resolucije, priporočila govorijo o nasprotnem. Je pa naša zakonodaja skorajda unikatna v tem, da jih v eni osebi združuje v delodajalce in delojemalce. Sami svoji šefi, dvojna funkcija v eni osebi. Kar ustvarijo, ni plačilo za delo, temveč dobiček. Večina se jih je odločila za tovrstno življenje in delo, no, kakšen med njimi bi prav gotovo šel rad v redno službo, kar pa v Sloveniji ni možno. No, dve, morda tri izjeme obstajajo.

Politična volja je nekoč, ne dolgo nazaj, zmogla ustanoviti javni zavod za sodobni ples, ki ga je Janšev Turk po hitrem postopku ukinil. Precejšen del neslavnega tovora je torej na političnih plečih. Pa vendar je Uroš Grilc, minister za kulturo, v enem od preštevilnih intervjujev med argumenti, zakaj nova inštitucija ni zaživela, omenil tudi neenotnost plesne scene (medvzklik: ljudstvo je enotno proti novemu nepremičninskemu davku, pa ga bomo vseeno imeli). Nenadoma minister verjame v neposredno demokracijo, namesto da bi zavihtel meč politične moči in ugotovil, da je stanje slabo. Ko bi vihtel meč, se ne bi spotikal ob narcisizme majhnih razlik, zapičil bi ga v zemljo, rekoč, tu bo nova plesna inštitucija. Denar za to je. Minister ve, za kaj gre, spozna se na umetnost, kulturo, politične manire in mantre, zelo težko bi ga enačili s superministrom, vece račko.

Ne pričakujem, da bo minister glede na potrebe umetnikov tiskal nov denar. Naj odpre vrata ugodnejši davčni politiki ali nas pripoji k pipici nacionalne loterije. Ali vsaj deloma spremeni delovnopravno zakonodajo. Prekaljene »sindikalistične« manire počasi, vseskozi po malem, z veliko sedenja in pogajanji bi morda morale postati tudi naše mantre. Razen če minister ne bo potegnil čudežnega meča. Dvomim, da je sveže potrjen NPK ta meč. Mogoče pa minister danes v Španskih borcih preverja temperaturo (ne)enotnosti na plesni nacionali. Je prišel z mečem?