Bivši župan Maribora se lahko veseli sodnega uspeha. Ne sicer takega iz obsežnega nabora (pred)kazenskih postopkov, v katerih se je znašel kot obdolženec, pač pa mu je uspelo s sodbo upravnega sodišča izpodbiti sklep komisije za preprečevanje korupcije.

Komisija mu je lani onemogočila vpogled v spis z utemeljitvijo, da ne gre za upravni postopek; ugotovitve sumov korupcijskih dejanj Franca Kanglerja in z njim povezanih oseb v zvezi s poslovanjem podjetja Farmadent pa po mnenju komisije nimajo oblike upravne odločbe. Odvetniška pisarna Čeferin je po pooblastilu Kanglerja sprožila spor, v katerem je komisiji očitala nepravilno uporabo materialnega prava in vztrajala pri trditvi, da ima bivši župan pravico pogledati v spis protikorupcijske komisije.

Predsednica sodnega senata Vlasta Švagelj Gabrovec je 13. novembra pritrdila tožnikovim argumentom. V sodbi, na katero se ni mogoče pritožiti, je navedla, da ugotovitve protikorupcijske komisije resda nimajo oblike upravne odločbe, vendar to ne daje podlage za onemogočanje vpogleda v spis, ki je samostojna pravica. Zato je zahtevo vrnila komisiji, ki bo morala o Kanglerjevi zahtevi ponovno odločati in mu poplačati tudi 350 evrov sodnih stroškov.