Ob predpostavki gospodarske rasti bi nabor 38 ukrepov lahko prispeval k izboljšanju stanja na področju zaposlovanja mladih, je na predstavitvi dokumenta dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

Izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev

Vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih ponujena zaposlitev - tudi s pripravništvom, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali pa krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja.

Program predvideva preventivno ukrepanje s štipendijami in vseživljenjsko karierno orientacijo. Takoj po nastanku brezposelnosti sledijo med drugim priprava individualnega zaposlitvenega načrta in ukrepi aktivne politike zaposlovanja, po treh mesecih naslednji korak med drugim vključuje podporo pri uresničitvi podjetniške ideje, korak po štirih mesecih brezposelnosti pa med drugim predvideva dodatne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, med njimi sofinanciranje obveznega pripravništva v določenih sektorjih.

Boljše napovedovanje bodočih potreb na trgu dela

Ključni ukrepi so po besedah ministrice povezani z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela in večji dostopnosti vseživljenjske karierne orientacije na vseh ravneh izobraževanja, da bi se mladi odločali za bolj zaposljive poklice.

Po njenih besedah si želijo večjega povezovanja med izobraževanjem in trgom dela, tako da bo več praktičnega usposabljanja na vseh ravneh.

Program vključuje tudi ukrepe v okviru Pobude za mlade, za katero je Slovenija dobila 10 milijonov dodatnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja mladih na vzhodnem delu države. V tem okviru bosta kombinirana programa prve zaposlitve mladih in pripravništva, predvidenih pa je približno 2000 vključitev v letu 2014 in dodatno 660 v letu 2015.

Karierna orientacija

Za izvajanje jamstev za mlade bo skupno namenjenih več kot 76 milijonov evrov v letu 2014, predvidenih pa je več kot 60.000 vključitev, medtem ko je v letu 2015 namenjenih več kot 77 milijonov evrov in predvidenih več kot 52.000 vključitev. Skupno bo v letih 2014 in 2015 za izvajanje ukrepov po programu namenjenih več kot 153 milijonov evrov, pravi ministrica.

Namestnik generalne direktorice za trg dela in zaposlovanje Zoran Kotolenko je med ukrepi za preventivno delovanje še zlasti izpostavil celovito mrežo karierne orientacije, da bodo zaposlitvene možnosti boljše. To pa je po njegovih besedah tesno povezano s tem, da želijo bolje napovedovati potrebe na trgu dela.

Po besedah predsednice Mladinskega sveta Slovenije Tee Jarc pa je iz besedila videti, da niso bila vsa vključena ministrstva, torej za delo, gospodarstvo, izobraževanje, kulturo in kmetijstvo, enako zavzeta za sodelovanje. Nekateri ukrepi so nedodelani in se podvajajo in medresorsko sodelovanje ni bilo v celoti uspešno, je menila.