Avtorji, vsak lahko sodeluje le z enim besedilom, morajo prispevke za najboljšo kratko zgodbo, ki ne sme biti daljša od 30.000 znakov s presledki, na DSP poslati do 10. marca. Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija. Nagrajeno zgodbo in šest nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost.

Za nagrado za najboljši slovenski esej 2014 se lahko avtorji potegujejo s tremi prispevki, ki morajo biti splošne oziroma literarne narave ter ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki. Do šest najboljših esejev vključno z nagrajenim bo objavljenih v reviji Sodobnost. Tudi eseje morajo avtorji poslati do 10. marca kul