Začetek obnove je sicer ruski poslovnež, ki je zdaj k projektu privabil še soinvestitorja, slovenskega arhitekta Jurija Maleševiča, lastnika podjetja Interdesign, napovedoval že pred dobrim letom, a so se postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja zavlekli. Med drugim zato, ker je občina v tem času sprejela tudi nov občinski prostorski načrt, investitor pa je projekt v tem času tudi spreminjal in ga dopolnjeval. Po novem bi namreč v Rimskem vrelcu osnovno zdravstveno rehabilitacijo razširili in dopolnili z rehabilitacijskim zdravljenjem za športnike.

V treh letih mora začeti gradnjo

Z gradbenim dovoljenjem, ki sicer še ni pravnomočno, ovir za začetek obnove praktično ni več. »Ker gre v tem primeru za zahteven objekt, ima investitor tri leta od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja čas, da začne gradnjo,« je pojasnil vodja oddelka za okolje in prostor na upravni enoti Ravne Ninoslav Godec. Če v teh treh letih Abidov ne bi začel graditi, bi mu gradbeno dovoljenje poteklo.

Vendar tako krajani Kotelj kot mnogi drugi upajo, da se to le ne bo zgodilo, saj si želijo, da bi kraj spet zaživel in dobil svoje mesto na turističnem zemljevidu. »Po mojem pol milijona evrov ni tako malo denarja, da bi ga nekdo nakazal kar v tri dni,« meni Zlatko Halilovič, eden od ravenskih svetnikov, ki bodo že na decembrski seji odločali o plačilu kazni zaradi zamude pri obnovi.

Objekt bi lahko prešel v občinsko last

V pogodbi namreč piše, da mora investitor občini z novim letom začeti na mesec nakazovati po 9600 evrov kazni, ker objekta ni uredil do pogodbenega roka. Ni pa znano, kaj bodo naredili na občini, če zdraviliški kompleks ne bo končan niti do avgusta prihodnje leto. V pogodbi namreč jasno piše tudi, da bo v tem primeru celoten kompleks prešel nazaj v last občine. »Obnova vsekakor poteka prepočasi. Želeli in dogovorili smo se za hitrejši tempo. Kljub vsemu upamo, da bodo investitorji prihodnje leto le začeli delo in bomo morda dočakali tudi odprtje,« je optimističen ravenski župan Tomaž Rožen. A je povsem mogoče, da bo z občino zaradi tega roka v pogodbi še treba skleniti kakšen kompromis in se pogajati, kar je priznala tudi pravnica Iva Živanovič, zastopnica Abidova. Ta je zatrdila, da začetka gradnje ne bodo po nepotrebnem odlašali. mm