Med omenjenimi podjetji je prihodke v obdobju med januarjem in septembrom letošnjega leta zvišala le Krka. Na ravni skupine so prodajo povečali za pet odstotkov, najbolj pa so se prihodki glede na primerljivo lansko obdobje zvišali v vzhodni Evropi, ki je hkrati tudi Krkina največja prodajna regija. Skupina je dobiček iz poslovanja zvišala za 21 odstotkov, medtem ko se je čisti dobiček zvišal za 12 odstotkov. Tako na ravni skupine kot tudi v matični družbi so povečali število zaposlenih, skupno za pet odstotkov. Cena delnice Krke je na Ljubljanski borzi od začetka letošnjega leta do prejšnjega petka pridobila 14 odstotkov.

Na drugi strani so Mercator, Helios in Intereuropa v prvi treh kvartalih beležili padec prihodkov. Ti so se najbolj znižali Intereuropi, in sicer za 14 odstotkov, na slabih 122 milijonov evrov, predvsem zaradi vstopa Hrvaške v EU in posledično precej nižjega povpraševanja po storitvah vodenja carinskih postopkov, prodaje centra Čehov ter večjega zmanjšanja obsega poslov za eno izmed večjih strank. Na ravni skupine so obdobje zaključili s 6,6 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Skupini Helios so se v devetih mesecih leta 2013 prihodki od prodaje znižali za sedem odstotkov, na nekaj več kot 253 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo se je znižal za le dva odstotka, na 23,5, milijona evrov. Manjše znižanje EBITDA je posledica dobrega septembrskega rezultata na področju prodaje, boljše strukture prodaje ter nižjih stroškov dela.

Največja slovenska trgovska veriga je v obdobju med januarjem in septembrom ustvarila dobri dve milijardi evrov čistih prihodkov. Glede na primerljivo lansko obdobje to pomeni 3,6-odstotno znižanje. Nižji prihodki so predvsem posledica slabše prodaje tekstilnega in tehničnega programa zaradi spremenjenih nakupovalnih navad ter nižjih prihodkov v Sloveniji in na Hrvaškem, kot posledica zahtevnih gospodarskih razmer. Dodatno so se prihodki skupine znižali zaradi sprejetih poslovnih odločitev v okviru procesa prestrukturiranja poslovanja, kamor sodi tudi izhod iz trgov Bolgarije in Albanije, zmanjševanja prodajnih površin in zapiranja neučinkovitih prodajaln. Prihranki skupine v višini 27,4 milijona evrov so bili višji od načrtovanih, tako da je bila tudi izguba iz poslovanja v višini 17,6 milijona evrov manjša od izgube, ustvarjene v primerljivem lanskem obdobju.

Čeprav se vrednost indeksa SBITOP na tedenski ravni praktično ni spremenila, pa je cena delnice Nove KBM ob sicer skromnem prometu pridobila 33 odstotkov. Precejšnje rasti v višini 6,3 odstotka je bila deležna cena delnice Telekoma Slovenije, medtem ko je cena Mercatorjevih delnic znižala za dobre tri odstotke. Ceni delnice Krke in Zavarovalnice Triglav sta se znižali za približno odstotek.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.