Simobilove vrednote, ki družijo zaposlene, so integriteta, poštenost, pravičnost in preglednost. So to samo Simobilove vrednote ali pa tudi vrednote mednarodne telekomunikacijske skupine, katere del je Simobil, torej Telekoma Austria?

Simobil na slovenskem trgu deluje povsem samostojno, z lastno blagovno znamko, svojimi vrednotami, svojo poslovno usmeritvijo in ne nazadnje s svojo kadrovsko strategijo. V skupini si delimo znanje in izkušnje, razvijamo standarde – na mojem področju konkretno standarde vodenja – ter izkoriščamo sinergije, ki vodijo k odličnosti in učinkovitosti, tudi z vidika stroškov. Če primerjam, imamo dve skupni vrednoti, to sta integriteta in odgovornost. Tudi zato, ker imamo v skupini Telekom Austria vzpostavljen dober sistem skladnosti poslovanja ter tudi skupen sistem spremljanja trajnostnega poslovanja z vsemi kazalniki, ki definirajo družbeno in okoljsko odgovornost.

Kako dosegate, da v skladu s Simobilovo kulturo živijo tudi vaši sodelavci, saj poudarjate, da so v ospredju skrb, odgovornost, strast pri delu ter ohranjanje toplih in pristnih odnosov med sodelavci?

Kulture ne ustvarja Simobil, pač pa jo ustvarijo ljudje. Sodelavci živimo po določenih vrednotah in normah, ki so nam dane ob samem prihodu v hišo. Ko si del Simobila, se vsepovsod srečuješ s podobno mislečimi, imaš možnost sodelovati in biti odgovoren, pa tudi privilegij, da občutiš posebno skrb – bodisi v obliki varnosti in transparentnosti, ki jo omogočajo kadrovski procesi, bodisi v obliki dobre komunikacije, odličnega vodenja in vse tja do sadja in cepljenja proti gripi. Je skupek vseh dejavnosti, povezan z močno in pregledno komunikacijo.

Na kakšen način pa dosegate, da so visokozavzeti tudi v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah, v katerih pravzaprav nobeno podjetje ne more biti izvzeto?

Sodelavci morajo biti del procesa, razvoja in del informacij. Če razumejo, verjamejo in imajo občutek, da lahko pomagajo, bodo zavzeti in bodo del zgodbe. Celo več, potenciale aktivno vključujemo v razvoj novih poslovnih idej in sooblikovanje strategije.

Kdaj so vas nazadnje sodelavci s čim presenetili, kar potrjuje, da res živijo Simobilovo kulturo, ki naj bi osrednjo vlogo dajala prav človeku?

Najbolj me je letos ganila samonikla in množična pobuda takojšnje ponudbe vseh vrst pomoči sodelavcema, ki sta doživela osebno nesrečo. Takšna gesta naših ljudi je bila zares izraz naše kulture odgovornosti in razumevanja soljudi. Verjamem, da je večina ljudi dobra in pripravljena pomagati. Razlika pri nas je v tem, da je podjetje prvo, ki je vzor, in da lahko iniciativa pride na dan brez zadržkov. Sicer pa se tedensko dogaja, da aše sodelavce izpostavijo naši uporabniki na družabnih omrežjih, kot primer dobre prakse dela z uporabniki. Vsaka pohvala je videna in slišana ter ustrezno nagrajena.

V čem so prednosti združenega delovanja službe za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov?

Ti službi morata vedno delovati z roko v roki. Ne glede na organizacijsko umeščenost. Kadrovska služba izvaja kadrovsko strategijo, ki je osnovna podpora za izvajanje poslovne strategije podjetja. Služba za korporativno komuniciranje oziroma veja internega komuniciranja mora kadrovske procese in postopke prevesti v jezik za ljudi. Interni komunikator mora dobro poznati kadrovsko strategijo ter celoten kontekst, šele tako bo lahko učinkovito komuniciral in s komunikacijo dosegal učinke, ki zvišujejo motivacijo, vključenost in zadovoljstvo.

Bi pritrdili Sonji Špoljarič iz BSH, da je kadrovska služba srce in duša podjetja?

Sodelavci so srce in duša podjetja. Ljudje poganjajo ustroj podjetja, dajejo energijo in gorivo, da podjetje lahko sledi zastavljenemu poslovnemu načrtu in dosega rezultate. Kadrovska služba pa je tu zaradi ljudi. To je neprekinjen krog.

Je kadrovska služba torej podporna funkcija menedžmentu, kot poudarja dr. Boris Dular iz Krke? Ključno vprašanje namreč je, kaj je kadrovska služba prispevala, da smo poslovno uspešni. Šele potem imajo naše dejavnosti pravo kakovost in vrednost, meni dr. Dular.

Tukaj nimam kaj dodati. Kvečjemu to, da je vloga kadrovske službe ne zgolj podporna, pač pa tudi gonilna. Posebno v času oteženih gospodarskih razmer, krize, morebitnih transformacij in sprememb vseh vrst. Kot gonilo sprememb ima ključno vlogo pri zagotavljanju zavedanja po nujnosti ustreznih sprememb, zagotavljanju znanja in kompetenc ter primernih sistemov in postopkov. Izvajalci sprememb so, tako kot vedno, vodje.

Prav po zaslugi službe za razvoj in strateško upravljanje kadrov je nastal kompetenčni model. Katere so njegove značilnosti?

Kompetenčni model je nastal pred leti skupaj s sodelavci na različnih ravneh, izhaja pa iz Simobilovih vrednot. Je ključnega pomena za razvoj in ocenjevanje načina, kako dosegamo cilje, ter predstavlja orientacijo življenja in dela naših sodelavcev.

Letos smo naredili korak naprej in postavili standarde vodenja, ki smo jih oblikovali skupaj s kolegi iz osmih držav skupine Telekom Austria. Pretočnost sodelavcev je namreč najbolj intenzivna na vodstveni ravni, standardi predstavljajo sodobno obliko vodenja in na podlagi teh bomo v prihodnje naredili celoten koncept razvoja vodstva.

Kakšen človek vas kot kandidat za zaposlitev prepriča?

Prepričajo nas kandidati, ki na pogovoru za zaposlitev pokažejo zdravo mero radovednosti. Postavljati prava vprašanja, biti pripravljen z informacijami o podjetju, pokazati ustrezno zanimanje samega dela in podjetja. Kandidat se mora »prodati« na način, da pokaže bodočemu delodajalcu, kakšne so njegove kompetence ter kakšen potencial ima za nadaljnji strokovni in karierni razvoj. Pomembno je tudi, da iskalce zaposlitve zanimajo še druga področja in se zavedajo, kaj pomeni biti inovativen ter kaj pomeni podjetniški duh.

Če na primer nekdo v Simobilu zlorabi zaupanje, ali dobi drugo priložnost?

Zaupanje je zelo težko povrniti, zato je vprašanje, za kako veliko »zlorabo« gre. Na napakah ob preizkušanju novega se učimo, to je dopustno in povsem logično. Napake iz malomarnosti so seveda nedopustne in spet je odvisno od obsega in posledic, kdaj bomo dopustili še eno priložnost. Obstaja pa področje, kjer ni tolerance, to je osebna in profesionalna integriteta.

Kako skušate sodelavcem »vcepiti« zmagovalno miselnost, kot je pred časom poudaril Boštjan Škufca Zaveršek, član uprave, ki je dejal: »Iščemo inovativne rešitve in ni nas strah začeti nekaj novega – verjamem, da je to lastnost zmagovalcev.«

Po enajstih letih dela na Simobilu sem povsem prepričana, da je zmagovalna miselnost del našega DNK. Morda to izhaja iz samega nastanka in večnega boja na zares konkurenčnem trgu. Deloma je povezana tudi s panogo samo. Nenehno spremljanje razvoja in uvajanje novosti sta v naši panogi ključnega pomena. Strahu pa pravzaprav ni, saj so dovoljeni poskusi, iniciative, izražanje idej in pobud.

Leto boste končali s 550 sodelavci in večjega zaposlovanja v kratkem ne načrtujete več. V kaj boste torej večinoma usmerili energijo kadrovske službe?

V zadnjih dveh letih smo zaposlili okoli 40 novih sodelavcev, predvsem za nova področja, z novimi, specifičnimi znanji in kompetencami. Danes smo dobro pripravljeni na izzive prihodnosti in naša glavna usmeritev v prihodnjem letu bo zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje. Naša naloga bo zagotavljati odličen razvoj vsem sodelavcem, ki delajo z uporabniki, jih primerno nagrajevati in izboljševati rezultate. Poleg tega je naša stalnica podpora vodjem. V letu 2014 bomo predstavili nov sistem za nagrajevanje uspešnosti. Veliko pozornosti bomo še naprej posvečali razvoju talentov in potencialov ter poskušali še bolj natančno identificirati ključne potrebe in znanja, ki jih bomo potrebovali za prihodnost. Na področju splošne skrbi za sodelavce pa smo že letos uvedli dva nova ukrepa v okviru certifikata družini prijazno podjetje, ki sta namenjena zdravju in preventivi. Skrb za varno in zdravo delovno okolje bo tudi v prihodnje zelo v ospredju.

Simobil se senzibilno in družbeno odgovorno odziva na družbene potrebe, tudi na dejstvo, da je med brezposelnimi skoraj vsak četrti do 25. leta starosti. Kako bi po vašem mnenju lahko v večji meri zagotovili mladim, da se po študiju lahko dokažejo tudi z delom, saj zagotovljene prakse ni, podjetja pa zaposlujejo ljudi z izkušnjami?

Podpiramo mnogo iniciativ, kjer se mladi združujejo v klubih in nabirajo dragocene izkušnje med študijem in po njem. Ravno te dni se znova začenjajo zaposlitveni klubi, ki jih podpiramo že drugo leto zapored in iz katerih je lani izšlo 16 »zmagovalcev«, ki so dobili redno zaposlitev. V veliki meri tudi z našo pomočjo, saj smo pomagali s kontakti naših poslovnih partnerjev in z nasveti naših sodelavcev. Bili smo pobudnik Zaposlitvenega izziva in tudi ta je po nekaj ponovitvah doživel odličen uspeh.

Mladim rada svetujem, naj nikar ne obupajo. Imajo veliko možnosti za aktivno nabiranje izkušenj in poznanstev ter prek tega pridejo veliko bliže mogočim delodajalcem. Nikomur ne koristi nezadovoljstvo in večno dajanje vtisa, da služb ni. Le vztrajati je treba in morda poiskati drugačne oblike (samo)zaposlitve, kot smo jih poznali pred leti.

Zakaj je pomembno, da podjetje ohranja interno glasilo, in na kakšne načine vodje lahko dnevno komunicirate s sodelavci?

Vsak vodja je najbolj avtentičen, ko s svojimi ljudmi komunicira na sebi pristen in ustaljen način. Kadroviki in interni komunikatorji smo tukaj zato, da vodje izučimo vodenja, pogovorov in spremljanja svojih sodelavcev na primeren način. Na Simobilu je komunikacije zares veliko, tako formalne kot neformalne. Ne poznamo drugačnega načina, kot so odprta vrata vodij.

Vsa orodja internega komuniciranja imajo natančno določen namen in kontekst, vodje pa so tisti, ki najbolj poznajo vzdušje in navade, mikroklimo v svojih oddelkih.

Večkrat me vprašajo, zakaj je naš interni časopis še vedno v tiskani obliki, kljub našemu brezpapirnemu poslovanju. Odgovor je preprost: ljudje ga odnesejo domov, saj je to njihov izdelek. Dobesedno. Kreiramo ga sami, vključno s fotografijami.

Simobil že sedmo leto sodeluje v Zlati niti. Zakaj so odgovori zaposlenih, ki izpolnijo anketo, še vedno tako pomemben vir podatkov o kakovosti odnosov med zaposlenimi in organizacijo?

Simobil izvaja raziskavo o vključenosti zaposlenih (engagement). Merimo veliko kategorij, od inovativnosti, naravnanosti do uporabnika do splošnega zadovoljstva. Zlata nit je za nas projekt, ki nam enkrat na leto ponudi povsem ločen vpogled v pripadnost in motivacijo ter predvsem pogled zunanje strokovne javnosti na Simobil kot slovenskega delodajalca.