V Zavarovalnici Triglav v zadnjih dneh beležijo povečano število prijavljenih škod. Nastalo naj bi približno 2.000 škodnih primerov v skupni višini okoli dva milijona evrov. Natančnejše ocene škode bodo znane po ogledu terena v prihodnjih dneh. Na njem se nahajajo ekipe cenilcev zavarovalnice, saj že potekajo prvi popisi škode. Kot pravijo, se zavedajo da je ob takih škodnih dogodkih najpomembnejša hitra in učinkovita storitev, zato škodne dogodke obravnavajo strokovno in ažurno. Manjše škode na nepremičninah in premičninah izplačujejo že v nekaj dneh po cenitvi, če se stranka z oceno strinja. V primeru večjih škod se ob cenitvah z zavarovanci dogovorijo za način sanacije in ponudijo izplačilo akontacije, pri škodah na vozilih pa se z zavarovanci ob cenitvi dogovorijo o načinu sanacije škode.

Prijave škod tudi v prihodnjih dneh

Kot so nam sporočili na Zavarovalnici Generali, imajo pri njih trenutno prijavljenih približno 50 škod, na podlagi izkušenj (kasnejših prijav), pa pričakujejo okrog 100 škodnih primerov. Večinoma so manjše škode, nekaj strešnikov, strešne obrobe ipd. Ocenjujejo, da bo škode za približno 100.000 evrov.

Na Zavarovalnici Maribor pa po prvih podatkih ocenjujejo, da je največ škode nastalo zaradi viharnega vetra, in sicer na objektih (odkrite strehe, premetana strešna kritina, ..) ter elektro infrastrukturi. Tudi njihovi cenilci so že na terenu, kjer si ogledujejo in ocenjujejo nastalo škodo. Prva ocena škode se giblje okoli 400.000 evrov. Tudi pri njih pričakujejo, da bodo prijave škod prejemali tudi v prihodnjih nekaj dneh, zato se utegne ta številka še nekoliko spremeniti. Zavarovancem svetujejo, da škodo na premoženju prijavijo takoj, ko je to mogoče.

Škoda tudi na pomožnih stavbah

V zavarovalnici Adriatica Slovenija po doslej znanih podatkih ocenjujejo, da bo škoda njihovih zavarovancev znašala do pol milijona evrov. Doslej je škodo prijavilo že več kot 350 zavarovancev, glavnino prijav škod pa še pričakujejo. Podobno kot pri drugih zavarovalnicah je burja največ škode pri njihovih zavarovancih povzročila na strešnih kritinah, nadstreških, poškodovane pa so tako stavbe z novejšimi kritinami kot tudi klasične masivne gradnje. Škodo so zabeležili tudi na pomožnih stavbah kot so skednji, lope, garaže, zavarovanci pa škodo prijavljajo tudi zaradi odtrganih žlebov, podrtih dimnikov, polomljenih polken, razbitih šip, padcev dreves in odlomljenih vej ter padajočih delov streh, ki so poškodovali avtomobile. Cenilne ekipe na terenu nadaljujejo s popisom škode.