Zaradi tega so nadzorniki podvomili o smotrni in gospodarni porabi proračunskega denarja. »Nekatera javna naročila nimajo priloženih ponudb vseh ponudnikov, navodila za izdelavo konkretne naloge so nejasna. Sploh pa postopki priprave OPN, ki ga občina nujno potrebuje za svoje razvojne projekte, tečejo prepočasi, saj načrt niti pet let po uveljavitvi zakona še ni dorečen. So pa vsebine zelo pomembne, saj občina prav na osnovi OPN določa pogoje za vsak poseg v prostor,« so med drugim opozorili člani nadzornega odbora. In še, da so se v enem primeru ponudbe zbirale kar po telefonu, kar je po njihovem mnenju nedopustno in daleč od transparentnosti. Poleg tega je imela občina leta 2006 določene strokovne rešitve že izdelane, a so leto kasneje postopke sprejema ustavili zaradi spremembe prostorske zakonodaje, kasneje pa naročili izdelavo novega OPN. Nadzorniki se zato sprašujejo, ali so za 41.000 evrov načrtovalci iz podjetja Urbana Kočar in Kočar kakšno storitev zaračunali dvakrat.

Kriva naj bi bila zakonodaja

Nepravilnosti sicer segajo kar sedem let nazaj, ko je bil na čelu občine še sedanji poslanec Srečko Meh. »Pogodba za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda je bila sklenjena med občino in podjetjem Urbana Kočar in Kočar junija 2006, ker je bilo to podjetje med ponudniki najugodnejše,« odgovarjajo na občini. »Priprava in izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih aktov sta se res vlekli, a zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje. Občina je morala zato postopek izdelave strategije in prostorskega reda leta 2006, po spremembi, v celoti prilagoditi,« povedo na velenjski občini. Občino je izdelava strateških dokumentov, skupaj s strokovnimi podlagami za poselitev, stala dobrih 69.800 evrov. Po zagotovilih takratnega vodje urada za okolje in prostor je bilo delo po pogodbi v celoti opravljeno. Da pa bi se prepričali, če nemara ni prišlo do kakšnih nepravilnosti, je župan Bojan Kontič imenoval posebno strokovno komisijo, ki bo pregledala vse postopke izdelave OPN.

Med uspešnejšimi na Celjskem

Podjetje Urbana Kočar in Kočar je bilo za pripravo OPN na razpisu izbrano tudi letos. »Med desetimi ponudniki so bili najugodnejši, imajo pa tudi vse potrebne reference,« pojasnjujejo odločitev na občini, kjer bodo za pripravo OPN, brez elaboratov in študij, odšteli dobrih 27.600 evrov. Sicer pa je občina do danes, po podatkih Supervizorja, na račun podjetja Urbana nakazala dobrih 106.000 evrov. Posamezni zneski nakazil pa v povprečju ne presegajo 5000 evrov. »Izdelujemo strokovno zahtevne projekte, na osnovi katerih se nato sprejemajo občinski odloki. Glede na število sprejetih odlokov se štejemo za zelo uspešno podjetje, ki deluje na tem področju. Sodelujemo z več občinami, predvsem na območju celjske regije. Za vsa naročila, ki smo jih prejeli s strani občin, vključno z velenjsko, smo bili izbrani prek javnih razpisov. Zato zavračamo očitke, da smo bili kakor koli privilegirani. Prav tako nismo nikoli prejeli dvakratnega plačila za izdelavo ene naloge,« na očitke nadzornikov odgovarja Ana Kočar iz podjetja Urbana.