Podjetja, ki sodelujejo v Zlati niti, Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev, menijo, da jim prav anketa, ki jo v okviru postopka izbora izpolnijo zaposleni in pomeni kar 80 odstotkov ocene, ki prispeva h končni uvrstitvi podjetja, odlično orodje za spremljanje organizacijske klime. Anketa zajema preverjanje temeljnega odnosa med podjetjem in zaposlenim, vloge in kakovosti dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, pa tudi podjetnosti in inovativnosti, kakovosti delovnega okolja ter osebne rasti in razvoja, lani pa je bilo dodano še preverjanje čustvene pripadnosti zaposlenih.

Raven zadovoljstva zaposlenih podlaga za nadaljnje ukrepe in izboljšave

V podjetju torej lahko preverijo tudi, kako se zaposleni odzivajo na ukrepe, ki jih uvajajo na novo, oziroma organizacijske in druge spremembe. Tako ocenjujejo tudi v Microsoftu Slovenija, ki v Zlati niti sodeluje vse od njenega začetka in je bil v Zlati niti 2007, 2008 in 2011 prepoznan za najboljšega zaposlovalca; prvo leto med malimi, pozneje pa med srednjimi podjetji.

»Sistematično spremljanje organizacijske klime je za Microsoft izrednega pomena in temu posvečamo veliko pozornosti. V ta namen izvajamo redne letne raziskave o zadovoljstvu zaposlenih, ki predstavljajo podlago za uvedbo konkretnih ukrepov in izboljšav. V preteklih letih smo se tako na podlagi rezultatov teh raziskav že odločili za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, omogočili delo od doma ter uvedli dodaten prosti dan za starše otrok, ki vstopajo v vrtec ali prvo triado osnovne šole, ter izobraževanje za vodje o usklajevanju družinskega življenja in kariere,« opisuje Darja Tavčar iz službe za razvoj kadrov v podjetju, ki trenutno skupaj s študenti in agencijskimi delavci zaposluje 82 ljudi.

Po mnenju Tavčarjeve Zlata nit odlično nadgrajuje njihove obstoječe interne aktivnosti. »Omogoča nam namreč, da dodatno preverimo zadovoljstvo zaposlenih in učinek ukrepov, ki jih vsako leto uvajamo med septembrom in oktobrom. Predstavlja dobrodošel dodaten kanal, preko katerega lahko zaposleni povedo svoje mnenje. Pohvalili pa bi tudi visoko kakovost vprašalnika Zlate niti, ki po našem mnenju daje resnično celovito sliko o klimi v podjetju.«

Zlata nit odličen kanal za deljenje dobrih praks

In česa so se v Microsoftu, ki ga vodi Robert Trnovec, nekdanji direktor S&T, ki tudi redno sodeluje v Zlati niti, naučili v šestih letih sodelovanja v Zlati niti? »Zlata nit je odličen kanal za deljenje dobrih praks v slovenskih podjetjih, ki ima pomemben učinek tudi na prepoznavnost in ugled podjetja med kupci, partnerji in potencialnimi zaposlenimi. Zavedamo se namreč, da bomo v izredno konkurenčni panogi informacijskih tehnologij uspešni le, če nam bo uspelo privabiti najboljše talente, ki seveda želijo delati v organizaciji, kjer je poskrbljeno za dobro počutje in motiviranost vseh zaposlenih. Zato je naše sodelovanje na izboru Zlata nit že povsem samoumevno del naše kulture,« je prepričana Darja Tavčar.

V Microsoftu pričakujejo, da jim bo tudi letos Zlata nit odpirala priložnosti za povezovanje z drugimi slovenskimi delodajalci in za izmenjavo inovativne prakse. »Skrb za zadovoljstvo zaposlenih zahteva stalno učenje, pridobivanje novih znanj in izkušenj. Stalno iščemo nove ter inovativne ukrepe, s katerimi bi bili lahko še boljši. Ravno zaradi Zlate niti se je na nas obrnilo že kar nekaj podjetij, ki jih je zanimalo, kako smo v slovenskem Microsoftu uvedli določen ukrep in kakšne so naše izkušnje. Seveda pa se tudi sami zelo radi seznanimo z dobrimi praksami drugih organizacij.«

V Zlati niti 2013 bo vnovič priložnost, da podjetja predstavijo posamezne prakse, na katere so prav posebej ponosna oziroma so jim zagotovila preboj na določenem področju poslovanja. V izboru Zlata praksa torej lahko predstavijo svoje najbolj drzne ter inovativne pristope, ki bodisi spodbujajo nastajanje novih idej in projektov s prebojnim rezultatom, dvigujejo zavest zaposlenih, razvijajo notranje podjetništvo, pomenijo aktivacijo in mobilizacijo organizacijske energije ali skrbijo za uspešen in učinkovit interni marketing.