Ko je razvpiti ptujski podjetnik Milan Krajnc oktobra 2010 prevzel vodenje VZS, je imela ta 6000 evrov plusa, pol leta po njegovem odhodu (maj 2013) ima več kot 250.000 minusa. Zveza ima blokiran račun, saj jo bremeni za 150.000 evrov izvršb, dodatnih 100.000 evrov pa predstavlja nepoplačano posojilo pri Hypu (v ta znesek niso všteti obresti, ki naj bi jih bilo trenutno okoli 18.000 evrov, in dodatni stroški, kot so opomini in podobne zadeve). »Po domače: zveza nima niti za burek,« ironično pravi vršilec dolžnosti predsednika VZS Marko Troppan, ki je s sodelavci skušal reprezentanci Slovenije omogočiti nastop na tretjem kvalifikacijskem turnirju v Sunderlandu v Angliji za nastop na EP 2014 na Madžarskem, a brez uspeha. Zaradi težkih finančnih razmer VZS so bili fantje prisiljeni ostati doma, slovensko zvezo pa skoraj zagotovo čaka tudi kazen s strani mednarodne zveze LEN, denarna ali v obliki začasne prepovedi igranja.

Za potovanje in nastop v Angliji bi 17-članska reprezentanca (13 igralcev, dva trenerja, fizioterapevt in vodja poti) potrebovala od 15.000 do 20.000 evrov, a zaradi strahu pred kršenjem zakonodaje tega zneska ni bilo možno dobiti. »Težave smo skušali reševati s pomočjo Olimpijskega komiteja Slovenije, Fundacije za šport in pristojnega ministrstva. Upali smo na rešitev, a očitno je stanje v državi takšno, da drug drugemu gledajo pod prste, in ni bilo junaka, ki bi se odločil, da bi vsaj del potrebnih sredstev, ki so sicer pri njih še na razpolago za VZS za pokritje osnovnih stroškov za odhod v Anglijo, preusmeril na kakšen drug račun,« pove Troppan. Kljub enoletni blokadi računa (za 150.000 evrov) je bila rešitev možna, če bi denar preusmerili na drug račun. A za odprtje novega računa bi potrebovali soglasje vseh upnikov (trenutno se pogajajo še z dvema ali tremi, z ostalimi so se načelno dogovorili): na osnovi dogovora bi ga odprli pri Hypu, banka pa bi dala dvoletni moratorij za poplačilo svojih terjatev. Toda časa za uspešen dogovor z vsemi upniki je bilo po Troppanovih besedah premalo, le dober teden dni.

»Ostali upniki bi se tekoče poplačevali glede na denarne prilive. Gre zgolj za sredstva s strani države, kajti sponzorjev zveza trenutno enostavno nima. Poplačilo bi potekalo po naslednjem načinu: del sredstev bi bil namenjen delovanju zveze, drugi del pa za poplačilo upnikov v sorazmernem deležu. Za drugi del to pomeni, da gre za drugačno prakso, kot je sicer pri izvršbah. V našem primeru ne bi bil prvi poplačan tisti, ki je prvi vložil izvršbo, ampak bi poplačilo potekalo v sorazmernem deležu – tako tistih, ki so dali izvršbe, kot tistih, ki tega niso storili. Če pa bi sredstva preusmerjali, bi s tem preferirali nekatere upnike, kar pa je kaznivo dejanje,« pojasnjuje Troppan, ki poudarja, da je Krajnc najel posojilo 100.000 evrov brez vednosti in soglasja predsedstva VZS, Hypo pa doslej še ni dal predloga za izvršbo.

V reševanje zapleta se je dejavno vključil tudi predsednik OKS Janez Kocijančič, ki je nazadnje predlagal, da bi LEN dala slovenski zvezi predujem in pokrila stroške reprezentance, ki bi jih kasneje vrnila FŠO in ministrstvo, a je tudi to padlo v vodo. »Rešitev je bila kot na dlani, a je ni bilo mogoče izpeljati. Kdor koli bi sredstva preusmeril na drug račun, bi s tem kršil zakon o finančnem poslovanju in bi bil kazensko odgovoren,« se zaveda Troppan in priznava, da mora VZS s strani države za letos počrpati še okoli 80.000 evrov, za leto 2014 pa računa na znesek od 160.000 do 170.000 evrov.

Z utemeljitvijo, da želi zagotoviti transparentnost delovanja VZS in preprečiti nekatere sporne posle in zadeve, je zdaj že bivši predsednik Krajnc namesto računovodskega servisa, ki je do njegovega prihoda urejal finančno poslovanje zveze, delo prenesel – tudi ob soglasju predsedstva VZS – na podjetje v Sevnico. »A gospa, ki je vodila delo na tem servisu, je nato – mislim, da novembra 2012 – odpovedala sodelovanje, ker je želela zaščititi sebe. Od takrat do mojega prevzema funkcije maja letos ne vemo, kdo je vodil poslovne knjige, če jih je sploh kdo. A kaže se, da nihče. Ne obstaja nobena dokumentacija, ni bilo nobenih poročil, tudi ne za davčno upravo, ki ji je treba kot davčni zavezanec vsake tri mesece oddati poročilo za DDV. To ni bilo storjeno in zato smo imeli kar veliko težav z davkarijo, vendar smo zadevo nekako le rešili,« pojasnjuje Troppan (primopredaje med njim in Krajncem ni bilo), ki pravi, da sicer imajo poročila od tega računovodskega servisa, ne pa tudi dokumentacije od začetka leta 2012 dalje, ker jo je zasegla policija. Po njegovih besedah je VZS v celotnem letu 2012 plačala največ dva računa, a še tista naj bi bila predmet kompenzacije.

Kranjca, ki naj bi po neuradnih podatkih VZS oškodoval za okoli 150.000 evrov (med drugim menda tudi s fiktivnimi potnimi nalogi), je ovadil Bogdan Čepič, član predsedstva VZS in predsednik AVK Maribor Branik. Čepič pravi, da je predsedstvo ob njegovem sumu nepravilnosti Krajnčevega delovanja celo ustanovilo komisijo, ki pa očitno ni opravila svojega dela. Ker je imel občutek, da nihče ne bo reagiral, je podal ovadbo zoper zdaj že nekdanjega predsednika zaradi domnevnega sklepanja škodljivih pogodb, nepojasnjenih bančnih dvigov, ponarejanja listin, netransparentnega dviganja gotovine, najemanja posojil brez vednosti predsedstva, plačevanja storitev brez opravljenega dela, plačil za čudne projekte (na primer gradnja bazenov)... A je nato menda Krajnc ovadil Čepiča, da je nezakonito odtujil dokumente, ovadba pa je na PU Kranj, kjer je tudi zaplenjena dokumentacija z VZS.

A pri nadzoru Kranjčevega predsednikovanja sta zatajila seveda tako predsedstvo VZS kot nadzorni organ, Troppan pa meni, da so se podatki s strani takratne oblastne garniture skrivali pred organi VZS ali pa so prišli na plano takrat, ko je bilo že prepozno. »Takrat nisem bil član predsedstva in se tudi nisem vtikal v te zadeve. Kljub temu, da je bilo veliko opozoril od zunaj, da nekaj ni v redu. A ne nazadnje gre za kolektivno vodenje zveze, v kateri je predsednik eden med enakimi in nima pristojnosti, da bi odločal mimo predsedstva ali kar koli skrival pred njim, saj razpolaga z javnim denarjem. Drži, da predsedstvo ni imelo pravih informacij, a so njegovi člani pokazali tudi premalo interesa za to,« je ocenil Troppan, ki mu mnogi očitajo, da je kranjski del predsedstva podpiral kandidaturo Krajnca za predsednika VZS, da bi s tem zaščitil svoje pozicije in privilegije. O podpori Krajncu (ta je v svojem programu pri kandidaturi za predsednika VZS navedel le dve kratki točki – da bo zvezi letno zagotovil 200.000 evrov sponzorskega denarja in da bo postal predsednik OKS!). Troppan, ki zagotavlja, da na volilni skupščini, ki naj bi bila še ta mesec, ne bo kandidiral za predsednika, meni: »Glas Triglava iz Kranja je precej pomemben, a je bil le eden, zato to ne more biti izgovor.«