A občinski odvetnik Ivan Rutar odgovarja, da je njihov strah neutemeljen in da nikakor ne drži očitek, da jim odgovorni niso postregli z vsemi podatki. »Skupaj s pristojnimi v mestni občini sem pred sklenitvijo sodne poravnave pregledal prav vse plombe pri vsaki nepremičnini, pripravil izpise ozadij posameznih plomb, vse to smo preverili in upoštevali pred podpisom poravnave. Ocenili smo, da je mogoče izbrisati vse hipoteke, tako da ne bi bremenile nepremičnin, na katerih postane Mestna občina Nova Gorica zemljiškoknjižna lastnica. Skrbna presoja in ocena sta se izkazali za pravilni, saj danes pri nepremičninah, ki so bile predmet sodne poravnave, ni vknjižena nobena hipoteka več,« pojasnjuje Rutar.

So pa na nekaterih nepremičninah še vpisane plombe. Rutar pojasnjuje, da je občina predlog za vpis njenih pravic v zemljiško knjigo vložila takoj po sklenitvi poravnave in da je precej teh predlogov že razrešenih. »Rešujejo pa se v skladu z načelom vrstnega reda, kar pomeni, da ni mogoče preskočiti plomb, ki so bile vpisane pred našimi zaznambami sporov,« pojasnjuje občinski odvetnik.

Medtem še vedno ni znano, kdo je lastnik v ameriški zvezni državi Delaware ustanovljene družbe WPF LLC. Ta bi s pripojitvijo družb okrog SGP Gorice pobrala levji delež skoraj trimilijonske odškodnine, ki jo je občina plačala (za zdaj na račun sodišča kot sodni depozit) v zameno, da se enkrat za vselej v mestu rešijo vprašanja lastništva sicer javnih površin – pločnikov, zelenic, garažnih hiš, cest in druge javne infrastrukture. Na telefonu Janeza Artiča se še vedno v ameriški angleščini javlja tajnica, Miha Šegula, ki je za Primorske novice izjavil, da se je iz te zgodbe umaknil že pred dvema letoma in da o lastnikih ameriške družbe ne ve nič, pa se včeraj na naše klice ni odzval.