Zelena delovna mesta niso le tista, ki stremijo k pozitivnemu učinku na okolje. Pri zelenih delovnih mestih je bistveno ne le njihovo ustvarjanje, pač pa tudi to, da so ta mesta dobra delovna mesta. To med drugim poudarja Sven Hergovich, ki bo na 1. nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta predstavljal izsledke svoje najnovejše raziskave o razmerah za delo in zaposlitvenih priložnostih na področju zelenih delovnih mest.

Hergovich je namreč od aprila lani svetovalec na področju trajnostnega razvoja in okoljske ekonomije na Avstrijski zvezni delavski zbornici, na konferenci, ki bo v četrtek, 7. novembra, v organizaciji Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, in partnerjev, pa bo predstavil ugotovitve svoje najnovejše raziskave o razmerah za delo in zaposlitvenih priložnostih na področju zelenih delovnih mest.

Mnenja in definicije, kaj je zeleno delovno mesto, so različna, opozarja avstrijski strokovnjak. »Po opredelitvi Eurostata so to tista, ki stremijo k pozitivnemu učinku na okolje. Na primer vsa delovna mesta v sektorju obnovljivih virov energije, toplotne izolacije ali ekološkega kmetovanja so zelena. Toda ta definicija je pomanjkljiva: delovna mesta v sektorju javnega prevoza niso zelena, pa čeprav javni prevoz prispeva k ohranjanju okolja. Večina definicij zelenih delovnih mest – razen po definiciji Svetovne organizacije za delo (ILO) – ne upošteva družbenih vidikov, kot so delovni pogoji, pri zelenih delovnih mestih pa je bistveno ne le njihovo ustvarjanje, pač pa tudi to, da so ta mesta dobra delovna mesta.«

V Sloveniji so največji potencial za razvoj zelenih delovnih mest prepoznali na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ravnanja z odpadki, trajnostnega turizma in trajnostne verige lesa, ekološkega kmetijstva in socialnega podjetništva, čemur daje poudarek tudi konferenca. Sicer pa bo ta interaktivni dogodek, ki bo potekal v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Zavodom RS za zaposlovanje, predvsem priložnost za udeležence, da prepoznajo poslovne priložnosti, spoznajo potencialne partnerje, sodelavce, kupce in soustvarjajo okolje, ki bo spodbujalo nastajanje zelenih delovnih mest. Na konferenci bodo namreč sodelovali poleg predstavnikov vlade in občin tudi podjetja, zadruge, socialni partnerji, strokovnjaki za zaposlovanje, interesna združenja, banke in skladi. Zato organizatorji udeležence vabijo, da se na konferenci povezujejo in ustvarjajo nove poslovne priložnosti oziroma skupne projekte. Konferenco bo mogoče v živo spremljati prek videoprenosa. Konferenca je del projekta, ki je ena od akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med evropsko komisijo, slovensko vlado in evropskim parlamentom.