Kot smo poročali, dogovor med občino in ministrstvom v zameno za obremenitve okolja in ljudi, ki jih povzroča osrednje vojaško vadišče Slovenske vojske, predvideva (do) 260.000 evrov letne odškodnine oziroma vlaganj v lokalno javno infrastrukturo, a se po besedah Srebotnjak Borsellinove dejansko ne izvaja več. Po večletnih neizplačilih je ministrstvo del dolga letos spomladi sicer kompenziralo s prenosom starih vojaških stanovanj na občino, a se je kmalu ponovno zapletlo. Novi minister Roman Jakič je sprva napovedal, da zaradi finančnih razmer letos sploh ne bodo izplačali odškodnine, nato pa zaradi ostrega odziva občine pristal na izplačilo 75.000 evrov, kar je po oceni Borsellinove »res drobiž«.

»Zelo velik udarec pa bo pomenil tudi bistveno manjši prihodek občine iz naslova predvidenega davka na nepremičnine. Če je občina Postojna od ministrstva za obrambo v obliki nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč še v letu 2012 prejela več kot 500.000 evrov, si lahko ob uveljavitvi predlaganega zakona obeta le še približno 47.000 evrov prihodkov,« je izpostavila Srebotnjak Borsellinova.

Odlok v ustavno presojo

Toda tako visoko stavbno nadomestilo je bilo predmet spora med občino in državo že zdaj. Vlada je pred kratkim občinski odlok iz leta 2011, na osnovi katerega je občina, če že odškodnine ne prejema oziroma je ta borna, začela za Poček zaračunavati tudi nadomestilo, poslala celo v ustavno presojo. Po oceni ministrstva za infrastrukturo in prostor je odlok namreč nezakonit, ker zakonodaja za zemljišča za potrebe obrambe predvideva oprostitev plačila nadomestila, občina pa si je, nasprotno, z njim zagotovila »nesorazmerno visok prispevek iz državnega proračuna«. Obrambno ministrstvo je po spremembi odloka namreč dolžno občini Postojna plačati 503.000 evrov, kar je več, kot je pred tem plačevalo skupno za vse nepremičnine v svojem upravljanju po celotni državi (387.000 evrov), Postojna pa je pred spremembo odloka, ko Poček ni bil zajet, od obrambnega ministrstva dobivala okrog 65.000 evrov nadomestila.

Z ustavno presojo pa grozi tudi občina Postojna. Postojnsko podžupanjo je namreč razburila napoved, da bo vlada, predvidoma novembra, kar brez uskladitve z občino sprejela državni prostorski načrt za vadišče. Občina Postojna namreč do danes ni spremenila stališča, po katerem nasprotuje ne le širjenju vojaške dejavnosti, temveč vojaškemu vadišču kot takemu in zahteva njegovo dolgoročno zaprtje. S 17.000 podpisi peticije se je za zaprtje vadišča zavzela tudi Civilna iniciativa za Pivško dolino brez streljanja, na ministrstvu za obrambo pa so že večkrat dejali, da to ni realno in da bo sprejem prostorskega načrta omogočil posodobitev vadišča.