V Zlati niti 2012 se je za seznam najboljših zaposlovalcev uvrstilo 32 srednje velikih podjetij, torej organizacij, ki zaposlujejo med 50 in 250 sodelavcev. Med njimi je veliko gazel, nedavno pa sta se v Zlato nit 2013 že prijavila Europlakat in mimovrste. Gorenjska gazela 2008 ima 61 redno zaposlenih, ob tem sodelujejo še z več kot 40 zunanjimi sodelavci. Za vnovično sodelovanje v Zlati niti so se odločili, ker želijo dobiti pregledno sliko o tem, kako novonastale razmere v podjetju vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.

»Sodelovanje v Zlati niti je primerno tudi za podjetja, ki želijo boljši vpogled v svoje prednosti in kje imajo še možnosti za razvoj oziroma izboljšave, pri čemer jim bo zelo prav prišla primerjava z drugimi podjetji,« je med drugim poudarila Vesna Sušnik Šavs, vodja projektov v marketingu. Ključ do poslovnega uspeha podjetja so zadovoljni ljudje, poudarjajo v mimovrste, zato s pomočjo rezultatov ankete, ki jo sodelavci izpolnijo v sklopu Zlate niti, vsako leto spremljajo tudi trende zadovoljstva, to pa jim omogoča hitrejše prepoznavanje možnosti za razvoj in učinkovitejše reševanje morebitnih ovir.

»Zaposleni verjamemo v odprte odnose in vodstvo skrbi, da je kolektiv redno seznanjen s stanjem v podjetju in načrti za prihodnost. Vodje oddelkov redno komunicirajo s sodelavci na individualnih in skupinskih sestankih, ki so namenjeni pregledu doseženih uspehov in načrtovanju novih. Vodje pa imajo za sodelavce vedno odprta vrata,« pravi Vesna Sušnik Šavs.

V Europlakatu, ki zaposluje že okoli sto sodelavcev, razmišljajo zelo podobno. Pri delu z zaposlenimi šteje predvsem osebni odnos, zato imajo pri razvoju kadrov zelo pomembno vlogo vodje. »Smo storitveno podjetje, ki na prvo mesto postavlja kakovost. To pa lahko zagotovijo le dobro usposobljeni in visoko motivirani zaposleni. Verjamemo v odkrit in pošten odnos z zaposlenimi,« trdi Marko Kolbl, direktor podjetja.

»Naš cilj je vzdrževanje stabilnega in varnega delovnega okolja. Če se zaposleni dobro počutijo v organizaciji, so tudi bolj zavzeti za delo. Dobri odnosi in pozitivno vzdušje v organizaciji vplivajo na produktivnost, od tega pa je odvisno tudi doseganje poslovnih ciljev.«

Za sodelovanje v Zlati niti so se odločili, ker želijo v neodvisni raziskavi znova preveriti klimo v podjetju. »Zanima nas predvsem primerjava z rezultati iz preteklih let. To nam daje smernice, kaj na področju odnosov z zaposlenimi lahko še izboljšamo.«

Razmišljanje sogovornikov potrjuje prepričanje poznavalcev Zlate niti, da gre za neki projekt, ki podjetjem omogoča, da dobijo neke vrste zrcalno podobo stanja v podjetju. Njegova glavna naloga je namreč merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Podjetje se na seznam najboljših zaposlovalcev uvrsti na podlagi uspešnosti, ki tvori petino ocene, ter rezultatov ankete med zaposlenimi, ki pomeni 80 odstotkov ocene. Anketa zajema preverjanje temeljnega odnosa med podjetjem in zaposlenim, vloge in kakovosti dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov pa tudi podjetnosti in inovativnosti, kakovosti delovnega okolja ter osebne rasti in razvoja. Lani je bilo dodano tudi preverjanje čustvene pripadnosti zaposlenih, metodologijo merjenja pa je prispeval dr. Robert Kaše z ekonomske fakultete v Ljubljani.

Izmed najboljših v izbornem postopku nato izberejo po sedem podjetij v vsaki velikostni kategoriji, torej sedem najboljših malih podjetij, sedem srednje velikih in sedmerico velikih. Z vodstvom podjetja se nato opravi tudi poglobljen intervju. Zlata nit 2012 je bila tako v znamenju podjetij Lotrič Meroslovje, Riko in Krka, kar postavlja gazele v prav posebno luč, saj iz leta v leto bolj izstopajo tudi v izboru najboljših zaposlovalcev.

Podjetja, ki sodelujejo v Zlati niti, in tista, ki želijo izpostaviti le posamezne dobre prakse, se tudi letos lahko prijavijo v izbor Zlata praksa. V njem lahko predstavijo svoje najbolj drzne in inovativne pristope, ki bodisi spodbujajo nastajanje novih idej in projektov s prebojnim rezultatom, dvigujejo zavest zaposlenih, razvijajo notranje podjetništvo, pomenijo aktivacijo in mobilizacijo organizacijske energije ali skrbijo za uspešen in učinkovit interni marketing.