Župani občin Mirnske doline so ogorčeni nad napovedjo, da se na področju državnih cest bistveno zmanjšujejo sredstva za rekonstrukcije in obnove.

»Upam, da se odgovorni zavedajo – tu mislim na poslance državnega zbora in na resorne ministre pa tudi na predsednico vlade – kakšno škodo bodo povzročili državnim cestam, posredno pa tudi gradbeništvu in njim samim, če bo predlagan in v vladi potrjen proračun sprejet,« opozarja župan občine Mokronog - Trebelno Anton Maver.

Iz predlaganega proračuna so namreč izpadle tudi tri investicije v Mirnski dolini. Gre za rekonstrukcijo križišča regionalnih cest v Mokronogu, dokončanje glavne vpadnice iz Slovenske vasi v Šentrupert in rekonstrukcijo 460 metrov državne ceste skozi Mirno.

Vsi trije cestni odseki so dotrajani do te mere, da so že nevarni, zato župani resorne ministre in poslance pozivajo, naj spremenijo predlog tako, da se bodo sredstva v predlaganem proračunu našla ali prerazporedila.

V Mokronogu si že sedem let prizadevajo za ureditev tamkajšnjega križišča regionalnih cest, tako občina kot direkcija sta v svojih razvojnih programih sredstva že predvideli, zato je župan izrazil potrebo po takšnem državnem proračunu, ki bo investicijo tudi omogočil.

Podobno si v Šentrupertu prizadevajo za dokončanje rekonstrukcije druge glavne vpadnice, ki se odmika že štiri leta. Pripravljeno imajo projektno dokumentacijo in odkupljena vsa zemljišča. »Vpadnica iz Slovenske vasi v Šentrupert je v popolnoma razsutem stanju in še ene zime ne bo zdržala. Upravičeno sem ogorčen, ker poslušam samo obljube, zato pričakujem odgovore, kdaj in kako,« pravi župan Rupert Gole.

Na Mirni je nujna rekonstrukcija odseka regionalne ceste, na kateri naštejejo več kot 4000 vozil na dan, saj gre za prometno povezavo med Sevnico in Trebnjim. Kot med drugim poudarja župan Dušan Skerbiš, cesta leži pod stanovanjskim kompleksom in nima niti pločnika, zato se bojijo, da bi se na uničenem odseku zgodilo najhujše. Na občini so že pripravili projektno dokumentacijo, letos bi morali še odkupiti zemljišča, a za gradnjo v proračunu zdaj ni denarja. js