Jenkova nagrada je stanovsko priznanje, ki ga Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Letos gre v roke Kristini Hočevar za poezijo v knjigi Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda.

»To je iskrena, ostra in hkrati mila poezija, ki ne osupne samo tematsko, ampak tudi na ravni sintakse, pluralnosti perspektiv, podob in zvočnih figur,« je zapisala žirija v utemeljitvi podelitve Jenkove nagrade pesnici Kristini Hočevar (1977), avtorici skupno petih zbirk in dobitnici zlate ptice 2009 za literaturo.

Jemljete nagrado izključno kot priznanje svojemu delu ali tudi kot določeno priznanje samemu obstoju in kvaliteti literature LGBT (lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev)?

Nagrada ima gotovo še dodatno vrednost, če jo postavimo v ta kontekst. Vpliva na vidnost skupnosti in prepoznavnost njenih avtorjev. Posledično mogoče tudi na občutek, da je skupnost močnejša. Je tudi neka spodbuda za mlajše pišoče, ki imajo morda še zadržke.

Še vedno, čeprav LGBT-avtorji pri nas dobivajo nagrade že deset, pišejo pa že dvajset let?

Da. To velja predvsem za Suzano Tratnik in Braneta Mozetiča. Medtem ko Nataša Velikonja ni dobila še nobene nagrade, čeprav bi jo gotovo lahko že zdavnaj.

Kako si razlagate, da Nataša Velikonja kot druga najvidnejša predstavnica lezbične poezije poleg vas nagrade še ni dobila?

Verjetno zaradi njene skrajne politično-lezbične odporniške drže. Toda tu je še Majda Kne, izjemna avtorica, prva sodobna slovenska pesnica, ki je vnesla lezbično motiviko, a ji po mojem mnenju literarna zgodovina do danes še ni dala primernega priznanja, niti je ni pripoznala v omenjenem kontekstu.

V vaši poetiki lezbična motivika in tematika nista tako eksplicitni kot pri nekaterih drugih avtoricah. To pomaga pri nominacijah in nagradah?

Mislim, da je lezbična motivika v moji poeziji nespregledljiva, četudi v posameznih zbirkah opaznost niha. Res pa je, da je večinoma manj vpeta v prepoznavno scensko življenje LGBT. Morda tudi ni tako strogo lezbično opozicijska in ni toliko osredotočena na lezbištvo samo. Ne vem, ali to pomaga pri nominacijah in nagradah; tako pišem, ker to sem, to ni nikakršna kalkulacija. Je pa mogoče iz te primerjave navsezadnje izpeljati, da je to sprejemljivejše za branje literarne žirije.

Vaša nagrajena zbirka v tem smislu terja pozornega bralca. Če bralec ne bi poznal biografskih okoliščin, bi mu lezbična identiteta lahko tudi »ušla«. Pričakujete od bralcev, tudi teh v žirijah, da zbirko razumevajo znotraj širšega konteksta in da upoštevajo tudi izventekstualna dejstva?

To je težko vprašanje. Po eni strani si kot pesnica želim, da se vidi vsa kompleksnost moje poezije in ne glede na zunajtekstualna dejstva. Po drugi strani si kot lezbična avtorica želim, da so prepoznani lezbični atributi moje poezije. Zelo je pomembno, kdo bere, kdo poezijo razlaga, kdo jo označuje in umešča. Ali je to LGBT-bralec ali ne. Ni enako, če knjigo LGBT-bralci označujejo za lezbično, kot če jo kot tako označujejo »strejt« bralci oziroma kritiki. Izhodišča so druga, zato so tudi nameni in učinki različni.

Kje najdete najnatančnejše bralce? Med bralci, ki berejo skozi homoseksualno identiteto?

Ne nujno. Moja zadnja zelo pozitivna izkušnja je bila na srečanju pesnic, kjer sem bila zelo presenečena nad odprtostjo. Ne le do mene kot lezbične avtorice, pač pa nad konstruktivnim in poglobljenim branjem, ki te ne postavlja v položaj, kjer se moraš zagovarjati. V končni fazi se mi tudi med LGBT-bralci zgodi, da včasih ožijo mojo poezijo oziroma iščejo v njej le tisto, kar je izrazito povezano z lezbičnim ali še raje s sceno. Sama si želim predvsem branj, ki so odprta, neobremenjena. Je pa konec koncev čar umetniškega dela, da si vsak lahko vzame svoje poudarke.

Kako pa to pride do izraza pri žiriji, ki vam je podelila Jenkovo nagrado?

Utemeljitev nominacije se mi je zdela bolj skica. Za zbirko je bistveno oddomačevanje ter odpor do mentalnih in družbenih struktur, kar ob nominaciji ni bilo ravno povedano. Hkrati ni prepoznana lezbična drža kot izhodišče.

Jenkovo nagrado letos spremlja polemika z dvema kritičnima poudarkoma, domnevno pokroviteljsko in seksistično izjavo člana žirije, Vena Tauferja, in protestom zoper mecena...

... kar mi predstavlja predvsem stisko in jemlje osnovno veselje in neobremenjenost. Ker se je težko odločiti, kako sprejeti nagrado v danem spremljevalnem kontekstu – ob zgrešeni izjavi žiranta in vse agresivnejšem vdoru zasebnega kapitala v polje umetnosti. Ob novici, da sem dobila nagrado, sem se zato najprej vprašala, ali naj jo sploh sprejmem. Odločila sem se, da zavrnitev morda ne bi dala pravega sporočila. Hkrati sem nagrade kljub vsemu vesela, saj neskromno mislim, da si jo ta moja knjiga zasluži. Ne, ker bi bila konkurenca slaba, pač pa zato, ker je moja najboljša knjiga doslej.

Verjetno je avtorju najpomembneje, da je delo nagrajeno, ker je dobro, ne pa zaradi izvenbesedilnih in kontekstualnih razlogov.

Da, in bilo bi mi žal, če bi bilo tako.

Obstaja verjetnost, da je žirija letos nagrajevala še posebno oprezno in politično korektno zaradi problematizirane izjave člana žirije in predsednika DSP?

Možnost obstaja.

Iz utemeljitev nominacij je bilo namreč mogoče razbrati, da žirija favorite že ima. Na eni strani pokroviteljski odnos do ženskih nominirank, po drugi navdušeno branje dveh moških avtorjev...

Najprej je res zanimiv izbor poetik, ki so skrajnosti – od povratka v daljno tradicionalno do zelo sodobne poezije. Od strogo patriarhalnih temeljev do feminističnih in lezbičnih. Žirija je bila res zelo odprta. Zanimivo pa se mi je zdelo, da iz utemeljitve moje nominacije sploh ni bilo mogoče razbrati, da in zakaj je zbirka nominirana za osrednjo pesniško nagrado, njena izvorna pozicija in odpor nista bila omenjena. Pokroviteljska pa je izpadla ena od misli v utemeljitvi za poezijo druge pesnice, medtem ko sta bila dva moška favorita opisana z izrazitimi superlativi, kot zmagovalca.

Je izjava Vena Tauferja kaj manj sporočilna, samo zato ker najbrž drži, da ni bila izrečena zlonamerno, zgolj nepremišljeno?

Dobri nameni pogosto vodijo do velikih napak. Da je izjava dobronamerna, je samo potrditev patriarhalnega diskurza. Da je izrečena mimogrede, samo potrjuje njeno simptomatičnost. Priznam pa, da nisem razumela vsega, denimo pripadanja dveh pesnic »dvema ali trem generacijam«.

Je naše literarno okolje nenaklonjeno ženskim avtoricam?

Literarno okolje se boji, da bi imele avtorice enake pozicije moči, kot jih imajo moški kolegi. Je pa zelo močnih avtoric dovolj, da se jih ne da zanemariti. Se pa prav na primeru nagrad še vedno vidi, da še zdaleč ni izenačenosti. Še vedno se poskuša zelo kontrolirati poznavanje mnoštva kvalitetnih ženskih opusov.

Naj bo politična korektnost pri nagrajevanju povsem očitna: eno leto moški, naslednje ženska, potem gej, nato priseljenka ...?

Ne. V resnici bi moralo biti vse to zanemarljivo, saj je to politika. A morda je prvi korak k izravnavi ponotranjenje korektnosti.

Tri zbirke ste izdali pri Cankarjevi založbi (CZ), dve v zbirki Lambda pri Škucu, ki je rezervirana za literaturo LGBT. Kako vpliva na sprejem dela mesto izida?

Izdajanje knjig pri Škuc Lambdi avtomatično pomeni vidnost na LGBT-sceni in njeno prisvajanje avtorice oziroma avtorja, kar se ne zgodi nujno, če izdaš knjigo pri neki drugi založbi. Če primerjam ti svoji dosedanji založbi, naj bi CZ v izhodišču pomenila širšo recepcijo. Mislim, da sem zaradi prvih dveh knjig, izdanih pri CZ, prej dobila pozornost kritikov, kot če bi ju izdala pri Škuc Lambdi. Zanimivo pa je tudi, da sta obe izdani pri Škucu še bolj radikalni, ker sta bolj politični, vendar sta obe doživeli več odziva in mi ne nazadnje obe prinesli nagradi.

Torej je pomembno, kdo knjigo izda?

Na to me sicer opozarjajo predvsem drugi. Vprašanje je, koliko neka založba ali urednik po izidu knjige še dela za promocijo in umestitev na festivale in gostovanja v tujini. Nekateri založniki bolj skrbijo za promocijsko mrežo in svoje avtorje kot drugi.