Po besedah ravnateljice vrtca Dragice Valenčič igrače sicer imajo, a teh ni v izobilju, včasih si jih vzgojiteljice izposojajo med sabo. Najnujnejše imajo, bi si pa želeli novih in več igrač, priznava ravnateljica.

Igrač v črnomaljskem vrtcu, v katerem skrbijo za več kot 400 malčkov in ima skupaj 25 oddelkov na štirih lokacijah, primanjkuje predvsem zaradi vse večjega vpisa. Še pred leti so namreč imeli 17 oddelkov, zdaj vsako leto na novo odprejo oddelek ali dva. Zato morajo s približno enakimi finančnimi sredstvi opremiti 25 oddelkov, medtem ko so jih včasih potrebovali do osem manj. Ne nazadnje je tudi trenutna finančna in gospodarska kriza Beli krajini vse prej kot prizanesla, dodaja Valenčičeva. Do zdaj so zbrali že kar nekaj škatel igrač, akciji se je denimo pridružil Dom starejših občanov v Metliki. Zbirajo jih v enoti vrtca v Loki v Črnomlju, posamezniki ali ustanove, ki bi radi podarili igrače, se lahko obrnejo tudi na Majo Kocjan (na telefon 040/551 124). js