Razpis ministrstva za kulturo za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah, ki je odprt še do 7. oktobra, je namenjen projektom s področja moderne in sodobne slovenske arhitekture. Strokovna komisija bo pri izbiri izhajala iz zasnove kuratorja Rema Koolhaasa, ki želi poudariti bogastvo svetovne arhitekture, v fokus pa postaviti njen razvoj v zadnjih sto letih.

Odsotnost najboljših

Med kriterije razpisa ministrstvo za kulturo denimo uvršča izkazovanje inovativnosti ali odmevnost projekta, nikjer pa ni zaslediti težnje po uporabnosti končnega izdelka. »Arhitekturni bienale ni prvenstveno namenjen prezentaciji arhitekturnih in urbanističnih načrtov, ki so podlaga konkretnim izvedbam in postavitvam in situ, saj arhitekturo obravnava kot umetnost oblikovanja prostora, grajenega okolja in sploh področje, ki ima osrednjo vlogo v družbi. Kuratorji iščejo vizije, nove možnosti kakovostnega bivanja prebivalstva, zlasti v velikih urbanih središčih v času migracij, onesnaževanja in pomanjkanja naravnih resursov, manj pa poudarjajo inženirske rešitve same gradnje,« pojasnjujejo iz ministrstva za kulturo, čeprav pristavljajo, da pregled sodobne arhitekture upošteva tudi realne pozidave iz preteklosti in sedanjosti. Toda izvirnost ima kljub temu prednost pred izvedljivostjo.

Andrej Hrausky iz Društva arhitektov Ljubljana pa poudarja, da ni vselej nujno, da na bienalu predstavljeni projekti nimajo pretenzije po uresničitvi. »Ko sem bil leta 2004 sam selektor, smo pokazali spominsko grobišče na Rabu arhitekta Edvarda Ravnikarja iz leta 1953.« Bolj se mu zdi problematično dejstvo, da komisija na ministrstvu za kulturo v preteklosti pogosto ni bila naklonjena reprezentančnemu nastopu na bienalu, kjer naj bi nas zastopali najboljši, ki jih premoremo.

Sami v odročni galeriji

Seveda se je pomembno vprašati tudi, ali je arhitekturni bienale, ki bo naslednje leto med 7. junijem in 23. novembrom, doslej kaj dvignil prepoznavnost slovenske arhitekture v svetu. Na pristojnem ministrstvu ugotavljajo, da sta tako likovni kot arhitekturni bienale v Benetkah v zadnjih letih dokazano prispevala k mednarodni uveljavitvi izbranih umetnikov, s tem pa tudi naše države. »Poleg ugodnih kritik v mednarodnih revijah za umetnost so bili prvi odzivi vabila naših arhitektov, denimo Vadima Fiškina ali biroja Sadar-Vuga, na skupinske ali celo samostojne razstave v uglednih tujih muzejih in galerijah ter izkazovanje zanimanja pomembnih tujih zbirateljev. Kot izjemno promocijo lahko navedemo tudi lanski mednarodno zastavljeni nastop, ki je bil tudi zaradi vključitve prek sto arhitektov, teoretikov, fakultet in studiov iz vsega sveta med najbolj vidnimi dogodki v Benetkah.«

Andrej Hrausky sicer prav tako meni, da je prisotnost naše arhitekture na tem dogodku izjemnega pomena, a se mu zdi izjemno moteče, da ministrstvo za kulturo že leta vztraja, da slovenski udeleženci razstavljajo v Galeriji A+A in ne skupaj z ostalimi na osrednjem prizorišču. »To pomeni, da formalno sicer si na bienalu, a te pravzaprav ni, saj zaradi obsežnosti prireditve le redko kdo zaide do te odročne galerije. Tudi obiskovalci, ki so si že ogledali najbolj atraktivne paviljone, raje obiščejo kakšno vzporedno razstavo ali pa dislociran paviljon kake arhitekturno pomembnejše države, kot denimo Portugalske.« Sogovornik pristavlja še, da je Galerija A+A težko dostopna, izven glavnih poti, neugodnega tlorisa, brez primerne opreme in slabo vzdrževana, zaradi česar predstavitev Slovenije na arhitekturnem bienalu nikoli ni bila res dobro obiskana in odmevna.

Že same Benetke pa vidi kot izjemno komplicirano lokacijo za organizacijo tovrstnega dogodka, saj nimajo ustrezne infrastrukture, problematična pa sta tudi nabava materiala in prevoz. »Celo kartona vina za otvoritev ni dovoljeno peljati z vaporettom, ampak je treba naročiti zelo drago transportno plovilo.« 70.000 evrov, kolikor je letos namenjenih za predstavitev slovenskega projekta na bienalu, je tako po ocenah Andreja Hrauskyja lepa vsota za pripravo običajne razstave, nikakor pa ne zadošča za postavitev v Benetkah.