Ob mesecu enotnega trga, ki poteka od 23. septembra do 23. oktobra, se zainteresirani lahko priključijo tudi vseevropski spletni razpravi. Osredotočena je na štiri ključna področja: zaposlitev, socialne pravice, banke in e-poslovanje. Ideje in predloge za uvedbo novih politik v EU sprejemajo na spletni strani www.yourideasforeurope.eu/sl.

Na posvetu bodo sprejeli sklepe, ki naj bi pomagali pri oblikovanju konkretnih predlogov in pobud za zaposlovanje mladih. Mladi so namreč med najbolj ranljivimi skupinami na trgu dela. Odstotek brezposelnih mladih do 24. leta je v Sloveniji že presegel povprečje EU 28. Znašal namreč 23,9 odstotka, v EZU 28 pa 23. Konec avgusta letos je bilo v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje prijavljenih 26.736 brezposelnih, starih do 15. do 19 let. Njihov delež v skupni brezposelnosti se je glede na julij nekoliko znižal in je bil 22.9 odstotka, so sporočili z zavoda. jpš