Goce Paunovski se počuti izkoriščenega. »Kako ne, dva meseca brez plač, norme nore, bili smo kot roboti. Mi smo svoj del opravili, on pa ne,« komaj stisne med zobmi. V Pet-novi je naprej delala njegova žena. Ko je ostal brez dela, je prošnjo tja naslovil še sam. Pogodba mu poteče v začetku oktobra, zato se na zavod za zaposlovanje še ne more prijaviti. Ortenzio mu dolguje tri plače, sorazmeren del regresa in prispevke. Predvsem pa voljo in živce, ki jih je pri tem delodajalcu izgubil.

Predstavnik Konfederacije sindikatov KS 90 Damjan Volf opozarja, da so bili delavci v tej zgodbi izigrani glede delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu. Še bolj pa ga žalosti to, da so jih spregledale tudi inšpekcijske službe in druge državne institucije. »Te službe niso pravočasno ukrepale in delodajalcu preprečile nadaljevanja kršitev delovnopravne zakonodaje,« pravi. »V januarju je slovenski državljan odprl več kot deset podjetij z osnovnim minimalnim kapitalom 7500 evrov in jih s takšnimi ali drugačnimi obljubami večino prodal tujcem. Tujci so mu verjeli, začeli proizvodnjo in ker ne poznajo slovenske delovnopravne zakonodaje, so močno izkoristili slovenske delavce. Inšpektorji so sicer podjetje pred našim ukrepanjem obiskali štirikrat, delodajalcu dali določena napotila, celo denarno globo, nikoli pa ga niso kaznovali tako, da bi se zamislil nad svojim početjem,« pojasnjuje Volf. In dodaja, da je s tem Slovenija postala država, ki slovi ne le po marljivih delavcih, temveč tudi po luknjičasti zakonodaji.

Koliko delavcev natančno je bilo izigranih, ne ve nihče, koliko jih je delalo zanj, naj ne bi vedel celo sam delodajalec. Po ocenah tistih, ki so tam delali, pa naj bi skozi Pet-novo šlo kar približno 100 delavcev. Trenutno jih ima delovno razmerje sklenjeno še 14.