Redna letna skupščina Smučarske zveze Slovenije je bila po pričakovanju burna. Čeprav uvod tega ni obetal, saj je pobuda ASK Kranjska Gora dobila glasovalno večino (izmed 335 klubskih glasov jih je bilo prisotnih 206), da se z dnevnega reda umakne točka osem, pri kateri naj bi se razpravljalo o statutarnih spremembah. Srečko Medven je predlog pojasnil z besedami, da je bil delovni material slabo pripravljen, napisan v čistopisu, da ni bila omogočena razprava, poleg tega pa naj tudi spremembe ne bi šle v pravo smer. Glavna tema statutarnih sprememb naj bi se nanašala na nagrajevanje predsednika za dobro opravljeno delo.

V nadaljevanju redne letne skupščine je Ulaga ob poročilu predsednika iz žepa potegnil nepričakovanega jokerja. »Kot prvi predsednik smučarske zveze zagotavljam klubom 80.000 evrov, ki jih bodo prejeli v obliki opreme,« je svoj govor zaključil Primož Ulaga. Omenjeni stavek je bil znova deležen burne razprave. Najostrejša sta bila člana izvršilnega odbora, Srečko Medven in Janez Kocijančič.

»Na smučarski zvezi primanjkuje denarja za programe reprezentanc. Alpski del reprezentance mora iz svojega žepa plačevati za priprave, da lahko sploh tekmuje za reprezentanco. To dejstvo je nedopustno! In sedaj se javi predsednik s populistično potezo, za katero nima nobene pristojnosti. O takšnih zadevah mora po statutu odločati izvršilni odbor. Nič nimam proti nagrajevanju klubov. A najprej morajo biti počiščene zadeve znotraj smučarske zveze,« je poudaril Srečko Medven. Nekaj minut kasneje pa se je oglasil še Janez Kocijančič, ki so ga s tira vrgle torkove besede Ulage s tiskovne konference, ko je kot odgovor podpredsedniku Mednarodne smučarske organizacije na pogovor v Dnevniku dejal, da si Kocijančič očitno želi bolj vodljivega predsednika. »Zaskrbljen sem nad ravnijo razprave, ki jo je imel predsednik. Vedno sem za prihranke, a ne na račun funkcionalnosti zveze. Smučarska zveza je vsako leto končala sezono pozitivno, zato naj se za govorniškim odrom ne 'mečejo' stvari, ki ne držijo. Smučarska zveza ima že leta in leta problem, da določene športne panoge presegajo proračune, kar bi bilo nujno potrebno rešiti (Ulaga je pojasnil, da bo v novi sezoni za nordijski del SZS četrt milijona več sponzorskih sredstev, s katerimi se bo poračunal primanjkljaj iz pretekle sezone – op. p.). Za konec pa bi povedal še pojasnilo Primožu. Nikoli doslej nisem nobenega predsednika vodil, ne predhodnika pred mojimi mandati, ne zanamca in si ne želim tudi tebe,« je pojasnil Kocijančič ter vstal in po uri zapustil skupščino, ki je sicer trajala »le« dobri dve uri.

V nadaljevanju je bil celo izglasovan predlog, da bo o 80.000 evrih nagrade klubom odločal izvršilni odbor, s čimer se je pred tem strinjal celo Ulaga sam, potem ko je nekaj časa igral pingpong s predstavniki klubov. Pred podelitvijo plaket in nagrad za uspehe v lanski sezoni sta besedo vzela še predsednik zbora in odbora za nordijsko smučanje Ljubo Jasnič in vodja ekipe Tine Maze Andrea Massi. Jasnič je predlagal nekaj statutarnih sprememb, o katerih pa člani skupščine niso mogli glasovati, ker je bila točka o statutarnih spremembah že na začetku ukinjena s seje dnevnega reda. Massi pa je slovenskim klubom pojasnil, da je Tina Maze za najuspešnejšo sezono v zgodovini alpskega smučanja kljub prejemkom SZS (prejela je okrog 210.000 evrov) iz svojega žepa plačala 39.000 evrov.

»Odločitve, da se točka osem umakne z dnevnega reda, nisem pričakoval. A jo je treba spoštovati,« je ob koncu redne letne skupščine dejal Primož Ulaga. Na vprašanje, če odločitve najvišjega organa SZS jemlje kot nezaupnico, pa je odgovoril: »Včerajšnjih dogodkov ne jemljem kot nezaupnico. Peljem svojo zgodbo, ne glede na to, na kakšne ovire naletim. Delamo dobro in želimo delati še bolje. To je tisto, kar me zanima.«