»Novice smo zelo veseli, saj so se pogovori vlekli več let. Kljub temu da se je na Stranicah zgodil eden najhujših nacističnih zločinov, spomenik ni bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Že pred leti smo v sodelovanju s spominskim društvom začeli pošiljati prošnje, da se to uredi,« je povedal župan občine Zreče Boris Podvršnik. Ko bodo status uredili, se bodo lažje potegovali za evropska sredstva. Radi bi uredili povezovalne poti, denar bodo potrebovali tudi za vzdrževalna dela. Spominsko območje zajema grobove talcev, drevored jablan in spominsko hišo, v kateri so leta 2005 odprli stalno spominsko zbirko Toneta Kregarja, ki je za njo dobil Valvasorjevo nagrado.

Spomnimo, da se je nacistični zločin na Stranicah zgodil 12. februarja 1945. Deset dni pred tem so partizani v soteski Tesno ustrelili Antona Dorfmeisterja, ki je bil eden najpomembnejših nacističnih funkcionarjev. Ker je naslednji dan zaradi strelnih ran umrl v celjski bolnišnici, so se Nemci sklenili maščevati. V zaporu v Mariboru, Celju in Trbovljah so izbrali sto talcev in jih odpeljali v Graben na Stranice. Devetindevetdeset so jih obesili na jablane ob cesti, enega, ki je poskušal pobegniti, so ustrelili. Na Stranicah še vedno stojijo stare jablane iz druge svetovne vojne, vendar so že v zelo slabem stanju. Za zamenjavo z novimi jablanami iste vrste niso dobili soglasja Direkcije RS za ceste.