Zbrane, prišlo je več kot 2000 obiskovalcev, je v novem spominskem parku pozdravil Aleš Bucik, župan občine Renče Vogrsko, slavnostni govornik pa je bil predsednik državnega zbora Janko Veber. Ob tej priložnosti so odkrili tudi obeležje, delo arhitekta Jerneja Kraigherja, o vsebini obeležja pa je spregovoril zgodovinar Branko Marušič.

Rešitev je, da ne podležemo brezosebni neoliberalni politiki

»Rešitev je naše enotno sporočilo, da zmoremo sami reševati naše ključne probleme in da ne podležemo brezosebni neoliberalni politiki,« je dejal Veber in se naprej spraševal, da se morda v današnjih časih, ko je predvsem slovenski politični prostor zopet prežet z ideološkimi vprašanji uporabe rdeče zvezde oziroma simbolov tako imenovane polpretekle zgodovine, kdo sprašuje o smislu obeleževanja dogodkov, kot je bil današnji.

»Morda bi lahko koga zmotilo tudi dejstvo, da gre za množično zborovanje, katerega osrednji udeleženec je bil tedanji predsednik Josip Broz - Tito, ki je 300.000 glavo množico spodbudno in jasno nagovoril z domoljubnimi besedami: Tu smo in tu bomo ostali, svobodni, neomajni v borbi za mir, odločeni žrtvovati vse, če bi kdorkoli hotel vzeti samo košček od našega narodnega telesa,« je še poudaril predsednik DZ.

Ostro zavračanje obmejnega rožljanja z orožjem

Ne glede na to, s katerega zornega kota gledamo na našo zgodovino in ne glede na politično orientacijo, ki ji pripadamo, pa ne moremo zanikati dejstva, da je bilo zborovanje na Okroglici znamenit dogodek ne le v zgodovini Primorske temveč vsega prostora, kjer so živeli in še žive Slovenci, znotraj in zunaj državnih meja.

Veber je prepričan, dan ne moremo niti mimo dejstva, da ni šlo le za obujanje spominov na borbeno in junaško preteklost, ampak predvsem za spontan odgovor ljudstva na problematiko tržaškega ozemlja, za ostro zavračanje obmejnega rožljanja z orožjem.

»S tem zborovanjem smo Slovenci, enotni in združeni kot le malokdaj v zgodovini, dali Italiji in celotni mednarodni skupnosti jasno vedeti, da hočemo, da slovensko ozemlje ostane slovensko in da smo odločeni braniti vsako ped naše zemlje!«