Kako vidite položaj kadrovika – še posebno v zadnjih letih, ko je še večji pritisk na optimizacijo stroškov in učinkovitost poslovanja?

Njegov položaj je enak kateremu koli drugemu menedžerskemu v podjetju – dosega naj čim večji učinek in čim boljše rezultate ob čim manjših stroških. Potrebna je velika mera ustvarjalnosti in inovativnosti, ki jo moramo najti v sebi, saj so mimo časi, ko smo lahko vse – na primer tudi znanje – kupili.

Rok Zupančič, predsednik Slovenske kadrovske zveze, je v intervjuju za Dnevnik dejal, da so »mokre sanje skoraj vsakega kadrovika, da bi bil član upravnega odbora, vendar pa za uspešno izvajanje svojih nalog tega položaja ne potrebuje, ključna je njegova osebnost«. Kakšen je vaš komentar na to?

Haha, mislim, da je kar prav povedal. Tudi sama nisem v ožjem kolegiju direktorjev. Pri NIL smo šli skozi tak proces nekaj let nazaj in zame kot kadrovico je bilo to kar zahtevno. Ob taki priložnosti je čas za samorefleksijo in potem spoznaš, da je tvoja vloga drugačna, kot jo ima najvišji menedžment – ti si v podjetju samostojen in avtonomen vezni člen, kot neke vrste lepilo med vsemi deležniki, tako oddelki, menedžerji kot zaposlenimi. Tvoj vpliv je tolikšen, kot si ga izboriš. V NIL Skupini je HR-služba samostojna funkcija in poročam neposredno generalnemu direktorju. Torej, moj vpliv je lahko velik, če znam to izkoristiti.

Kako po vašem mnenju kadrovik lahko razume pričakovanja vrhovnega menedžmenta in obrnjeno, kako uprava lahko razume pomen kadrovske službe, kakšen jezik naj govorita? Ali je prednost, če je kadrovik po osnovni izobrazbi na primer ekonomist ali pravnik? Vi ste, zanimivo, magistra elektrotehnike.

Vsekakor je pomembno, da kadrovik pozna področje, na katerem podjetje deluje, da dobro pozna njegovo poslovanje. Res je, po izobrazbi sem magistra elektrotehnike in sem pred prevzemom funkcije kadrovice vodila enega izmed tehničnih oddelkov. Ker je NIL IT-podjetje, mi pri mojem sedanjem delu še kako koristi tehnična izobrazba. Govorimo enak jezik. Vem, kako inženirji razmišljajo in delajo. Vem, kakšno znanje in kompetence so potrebne za opravljanje kakega dela, in vem, kakšen tip ljudi je sposoben to delo odlično opraviti.

Kje kadroviki sploh lahko pridobivate sodobna znanja?

Ker je moja osnovna izobrazba tehnična, sem se v zadnjem času največ posvečala študiju psihologije človeka kot posameznika in družbe. Znanje nabiram iz knjig. Veliko znanja in modrosti je že v nas samih, le naučiti se moramo, kako priti do teh znanj. Tega se sedaj učim.

Kadrovik je daleč od tega, da pregleduje samo prijave, CV in vodi uvodne zaposlitvene razgovore. Kaj je po vašem mnenju ključna naloga kadrovika?

Ključna naloga kadrovika je, da je v prvi vrsti Človek, torej z veliko začetnico, ki zna prisluhniti ljudem, jim nesebično svetovati in pomagati najti tisto najboljše v sebi s ciljem, da bo podjetje, v katerem dela, tudi zaradi njega še bolj uspešno.

Pravilna izbira novega zaposlenega je izjemnega pomena, saj se v primeru slabe zaposlitve izkazuje več deset tisoč evrov visoka poslovna škoda. Kako skušate pri NIL ravnati, da do tega ne pride?

Pri NIL kadrujemo zelo previdno, lahko rečem, da celo konservativno. Nič na zalogo. Naša dolgoletna praksa je, da privabljamo študente, jih vključujemo v delovni proces ter proces izobraževanja in usposabljanja, ki smo ga razvili v ta namen. Ko jih po študiju zaposlimo, imajo razvite NIL-kompetence in natančno vemo, katero delo bodo odlično opravljali.

Kako bi komentirali izjavo Sonje Špoljarič iz BSH, da je kadrovski oddelek dejansko srce in duša podjetja?

Po mojem mnenju si vsak oddelek zase misli, da je srce podjetja, motor, torej njegov najpomembnejši del. Kar je tudi prav. Če imamo to predstavo o sebi, se bolje počutimo, smo bolj samozavestni in navsezadnje tudi bolj uspešni.

Ali naj bo kadrovska služba tudi spodbujevalec sprememb, motivator inovativnosti v podjetju ali naj bo samo podpora drugim za doseganje teh ciljev?

Mislim, da kadrovska služba nima vloge generatorja sprememb, saj vemo, da vsaka sprememba povzroči konflikt. Bodisi pozitiven ali pa negativen, ta pa novo vrednost. Spremembe so nujne za obstoj in uspešnost podjetja. Vloga kadrovske službe je v spreminjanju oziroma pretvarjanju konfliktnih sprememb v pozitivne. Kadrovska služba je odgovorna predvsem za to, da zaposleni vedo, zakaj so spremembe potrebne in kako se na njih odzvati. Smo pa absolutno lahko motivatorji inovativnosti, predvsem s svojim zgledom, da smo na svojem področju inovativni tudi mi.

Ali ste kadroviki pri svojem delu lahko inovativni?

Absolutno. Pri delu z ljudmi moraš biti zelo inovativen, saj smo si ljudje različni in tukaj ni prostora za rutino.

Zanimivo se mi zdi, kako NIL-podjetja v tujini, na primer NIL Afrika, dojemajo NIL Skupino – ne le kot skupino, temveč kot družino. Ko se pogovarjam s kolegi iz drugih podjetij, vidim, da smo družini prijazno podjetje, čeprav brez certifikata, haha.

Izredno pomembno je, da so zaposleni zadovoljni in da radi prihajajo v službo. To je v veliki meri odvisno tudi od njihovega zasebnega življenja. Smo podjetje z mladimi družinami in velikim številom malih otrok. Pomembno se mi zdi, da tudi partnerji in otroci naših zaposlenih začutijo podjetje kot nekaj zdravega in lepega, da so ponosni na očka ali mamico, da dela v takem podjetju, čeprav so velikokrat sami, saj vsaj nekateri veliko potujejo. Zato vsako leto organiziram delavnico za NIL. Marca smo organizirali delavnico s tematskim naslovom Igrivi mavrični oblaki.

NIL je pomemben igralec na področju »računalništva v oblaku« doma in v tujini, zato smo želeli to temo na igriv način predstaviti otrokom zaposlenih. Vse delavnice smo od ideje do izvedbe vodili zaposleni prostovoljci. Bilo je enkratno in v največji užitek mi je bilo opazovati razigrane in srečne obraze otrok in staršev, ki so iz piškotov delali mavrične oblake, prek Telepresencea, sistema za komunikacijo na daljavo, igrali activity in se gugali na plezalni vrvi, ki se je spuščala z oblakov.

V kolikšni meri je kadrovska služba povezana oziroma prepletena z drugimi v podjetju, na primer s službo za odnose z javnostjo ali trženjem?

Pri NIL je kadrovska služba povezana z vsemi oddelki in je vezni člen med njimi. Tukaj ne mislim, da bi koordinirala delo med oddelki ali se vmešavala v delovni proces posameznega oddelka, temveč kot nekdo, ki ima celostni pregled nad dogajanjem v podjetju in v smislu doseganja ciljev podjetja, pomaga, usmerja, razvija človeški potencial posameznika in skupine.

Kakšen potencialni zaposleni vas prepriča?

Prepriča me tisti, ki se mu ob tem, ko mu povem, kaj pri NIL delamo, zasvetijo oči in z veliko željo in žarom v glasu pove, da želi delati v takem podjetju.

Med izzivi sodobne družbe je zagotovo medgeneracijsko sodelovanje. Kako skrbite za ustrezen prenos znanja s starejših zaposlenih na mlajše?

Razvit imamo kurikulum za usposabljanje in uvajanje mladih v podjetje. Mentorstvo je del tega.

NIL deluje po vsem svetu, med drugim tudi v JAR. Kakšna je tukaj vloga kadrovske službe?

Procesi ob zaposlitvi in drugi delovni procesi so postavljeni za vso skupino NIL. Pri izbiri kandidatov za zaposlitev imajo sicer podjetja po svetu proste roke, seveda pa aktivno sodelujem z menedžerji in jim pri njihovih odločitvah pomagam.