Občani nezadovoljni zaradi čakalnih vrst

Boštjan Udovič, direktor postojnske občinske uprave, nam je pojasnil, da so se za razpis odločili zato, ker ocenjujejo, da občani potrebujejo dodatno lekarno ter višjo raven kakovosti storitev in krajše čakalne vrste, kar naj bi prinesla konkurenca. Znotraj zavoda Kraške lekarne, katerega soustanoviteljica je sicer tudi občina Postojna, se jim glede na aktualne težave širitev ne zdi smiselna. Odnosi med šestimi občinami soustanoviteljicami Kraških lekarn so se zaostrili predvsem zaradi nesoglasij pri delitvi lekarniškega dobička, zaradi česar je Postojna pred časom že zagrozila celo s prisilno likvidacijo sicer uspešnega zavoda, ki na račun dobrih rezultatov večjih lekarn omogoča tudi delovanje podružnic v manjših krajih in vlaga v razvoj.

Prav dobiček pa očitno ni zanemarljiv tudi pri odločitvi za podelitev koncesije. Ministrstvo za zdravje namerava namreč z napovedano spremembo zakona o lekarniški dejavnosti preprečiti prelivanje lekarniških dobičkov v občinske proračune s ciljem, da varovanje zdravja postavi pred ustvarjanje dobičkov, predvideva pa tudi prenos podeljevanja koncesij z občin na državo. Udovič ne zanika, da bo v primeru spremenjene zakonodaje koncesijska dajatev tako edini način, da se nekaj nateče tudi v občinski proračun.

Kraške lekarne bi širile obstoječo enoto

Ana Kobal, direktorica javnega zavoda Kraške lekarne, nam je povedala, da je razpis slučajno zasledila na spletni strani občine in bila precej presenečena. Še pred kratkim se je namreč z občino pogovarjala tudi o možnostih nadaljnjega razvoja v okviru zavoda. »Glede na naše izračune bi bila najracionalnejša širitev znotraj obstoječe lekarne v Postojni z dodatnim izdajnim mestom in dodatnimi kadri, s čimer bi tudi skrajšali čakalne vrste,« nam je dejala Kobalova, ki se sicer zaveda, da je odločitev v rokah občine. Kljub temu pa meni, da bo občina s tem, ko bo s podelitvijo koncesije sicer povsem legitimno omogočila poslovanje zasebniku, nekoliko oslabila tudi javni zavod, katerega soustanoviteljica je tudi sama in ki je že bil talec različnih občinskih interesov.

Občina bo morala pred podelitvijo koncesije sicer pridobiti tudi soglasje ministrstva za zdravje in mnenje lekarniške zbornice, ki pa je nezavezujoče. Kako ocenjujejo konkreten primer zaradi odsotnosti predsednika Mirana Goluba na lekarniški zbornici, včeraj nismo mogli izvedeti, nam je pa Golub že pred časom načelno dejal, da so posegi občin v lekarniško dejavnost nedopustni, zato se zavzema za sistemske spremembe, ki bodo prenesle odgovornost za oblikovanje javne lekarniške mreže iz občin na državo. »Občine imajo kot ustanovitelji javnih lekarniških zavodov še druge interese, ki se lahko kažejo kot konflikt interesov pri podeljevanju koncesij za opravljanje lekarniške dejavnosti,« je opozoril.