V različno dolgih in poglobljenih izpovedih rednih tapkalcev različnih poklicev (matematičarke, arhitektke, učiteljice, jezikoslovke, prevajalke, sociologinje, policista, maserke, turistične delavke, ekonomistke idr.) je običajno zaznati prvotne dvome ob prvih srečanjih s to preprosto tehniko, ki sloni na odkritju, da je najpogostejši razlog za neprijeten občutek motnja v telesnem energijskem sistemu. Ko se »neprijetni občutek« razvije v globlje težave oziroma se njegovemu nosilcu zazdi, da bi lahko izhajal iz ranega otroštva ali je njegov razlog v »zgolj« eni od travm, ki so ga doletele na poti skozi življenje, in ko mu ta občutek ne da in ne da miru ter mu vedno bolj oži socialni, življenjski in še kakšen prostor, in ko ne ve več, katero alternativno tehniko naj bi še poskusil, saj mu je uradna medicina že zdavnaj povedala, da za njegove težave ne obstaja noben viden organski razlog, in ko mu prijateljica omeni tehniko EFT, po krajšem obotavljanju le poskusi. In potem prej ali slej naleti na Piko Rajnar, pionirko te metode pri nas, prizadevno izvajalko, učiteljico in predavateljico pri organizaciji AAMET (Association for advancement of energy meridian techniques). In potovanje se začne.

Svoje osebne izkušnje v zvezi s tapkanjem so opisali: Saša Oshish, Barbara Baša, Nina Frua, Berta Rebol, Irena Šetrajčič Dragoš, Anja Weber, Maja Fink, Jelka Peček, Cvetka Horvat, Barbara Žetko, Adil Huselja, Renata Čimžar in tapkalec, ki je zaradi zelo osebne izpovedi želel ostati anonimen. Vsaka od zgodb prinaša iskren vpogled v učinke te tehnike in je v tem smislu dragocena spodbuda k nadaljnjemu odkrivanju lastnih potencialov vsakogar izmed nas. Morda najbolj presunljiva in bralcem hvaležna je zgodba o tem, kako je uspešna arhitektka po dveh desetletjih dela zamenjala arhitekturo za raziskovanje in poučevanje tehnike EFT, potem ko je ta korenito spremenila njeno življenje in življenje mnogih, ki jih je na poti spoznavanja preseganja lastnih ovir srečala. In prav v tem je vrednost knjige; izročiti bralcem – sedanjim in bodočim slovenskim tapkalcem – izkušnje iz prve roke, s spoznanjem, da je začetna skepsa, ki zna biti pri neredkih še kako trdovratna, del celotnega procesa. In da je tukaj knjiga, ki bo dovolj radovednim, pogumnim in prizadevnim posameznikom radodarno pomagala pri vstopu v svet, ki ga je ena izmed avtoric zgodb opisala celo kot »življenje pred tapkanjem in po njem«. vo