Še vedno sicer nista seznanjena s končnim poročilom občinske revizije, ki jo je naročil župan Andrej Fištravec in na njeni podlagi v ponedeljek napovedal kazenski pregon odgovornih na zavodu Maribor 2012.

Trditve bodo morali dokazati

Žilič Fišerjeva in Čander sta videla le osnutek revizijskega poročila, na katerega so v zavodu posredovali pripombe in razlage. »Omenjene razlage, ki so bile tako ustno kot pisno posredovane, so, upamo, korektno upoštevane v končnem poročilu. Tisti, ki trdijo, da smo delovali drugače, bodo morali tovrstna ravnanja dokazati, sicer pa razumemo omenjene ocene kot natolcevanja in preusmerjanje pozornosti iz razvojnih in drugih nalog,« sta zapisala v današnjem sporočilu za javnost.

Spomnila sta na evalvacijo mariborske EPK, ki jo je naročila Evropska komisija. Ta po navedbah Žilič Fišerjeve in Čandra ni ugotovila pomanjkljivosti, ki bi pomenile pomembno neskladje z zakonodajo, je pa izpostavila pozitivno in učinkovito ravnanje zavoda ter neustrezno ravnanje občine pri zagotavljanju trajnostnih učinkov in siceršnje podpore EPK.

Domnevna zloraba uradnega položaja

»Bistveno vprašanje, tako za mesto kot regijo, bi trenutno moralo biti, kako vključiti kulturo v regionalne razvojne programe in s tem dejansko zagotoviti trajnostne učinke projekta,« sta zaključila in vprašala, ali so na občini že storili kakšne konkretne korake v tej smeri.

S tem sta se odzvala na ponedeljkovo sporočilo z mariborske občine, v katerem ta likvidacijskemu upravitelju zavoda Maribor 2012 predlaga, da »zaradi ugotovljenih nepravilnosti zoper odgovorne osebe sproži postopke z naznanitvijo domnevnih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev«.

Kršitve naj bi izhajale iz končnega poročila o opravljeni izredni reviziji pravilnosti poslovanja javnega zavoda Maribor 2012 v lanskem in delu letošnjega leta. Do večjih kršitev naj bi prihajalo predvsem pri javnem naročanju, sklepanju podjemnih pogodb ter izdajanju naročilnic.