Novo šolsko leto je pred vrati in tudi v podjetjih, ki sodelujejo v Zlati niti, bodo prvi teden septembra omogočili, da bodo prvi šolski dnevi za njihove zaposlene čim manj stresni. »Zaposleni se lahko bolje posvetijo svojim delovnim nalogam in jih uresničujejo uspešneje, če si lahko čas za svojo družino vzamejo tedaj, ko ga potrebujejo,« so prepričani v podjetju Agito, kjer zaposlenim z otroki pripadajo dodatni dnevi dopustov (za vsakega otroka).

»Izkoristijo jih lahko kadar koli. Izrabo dopusta jim bomo seveda omogočili tudi 2. septembra in vse dodatne dni, omogočamo pa tudi prilagodljiv delovni čas, zato da lahko svoje druge obveznosti opravijo tudi med službenim časom,« je pojasnila Katja Novak iz Agita. Zaposleni v Uniji računovodstvo imajo lahko od leta 2007 prvi šolski dan prosto, da v šolo pospremijo svojega prvo- ali drugošolca. »Gre za izredni prosti dan. Kot podjetje lahko prispevamo k temu, da naredimo dan, ki je že tako sam po sebi stresen, bolj sproščen za otroka in starše. Starši, ki se lahko na prvi šolski dan čim bolj neobremenjeno posvetijo svojemu šolarju, lahko veliko pripomorejo k temu, da se pri otroku vzpostavi vzorec dojemanja, v katerem prvi šolski dan ni bavbav,« poudarja Barbara Petančič, direktorica razvoja kadrov. »Pet otrok naših sodelavcev bo letos prvič prestopilo šolski prag. Po navadi zaposleni zaprosijo za en dan letnega dopusta, največkrat zanj zaprosijo matere. Vsem staršem, ki bodo prvi šolski dan zaprosili za dopust, ga bomo seveda odobrili,« je poudarila Maša Marovt iz podjetja Plastika Skaza.

V podjetju Bisnode formalno sicer nimajo določeno, da bi imeli zaposleni, ki so starši prvošolcev, na prvi šolski dan prosto oziroma izredni dopust, lahko pa v dogovoru z nadrejenim izrabijo svoj redni dopust. »Če zaposleni na ta dan prosi za poznejši prihod, se o tem dogovori s svojim nadrejenim, da lahko v miru pospremi svojega prvošolca v šolo. Prav je, da podjetje v takih primerih pride nasproti zaposlenim in jim omogoči, da lahko združijo službene in družinske obveznosti, kar v našem podjetju vedno podpiramo,« poudarja Vesna Mrazič, direktorica kadrovske službe v podjetju Bisnode. slo, jpš