Kovač se je rodil leta 1938 v Črni gori in se vpisal na Akademijo za gledališče, film in televizijo v Beogradu. Po uspehu romana Morišče iz leta 1962 je študij opustil, knjiga pa je, enako kot njegova poznejša dela, zaradi ukvarjanja s tabuiziranimi temami razburkala tako kritike kot politično javnost. Kritiško hvalo in nagrade je osvojil z romanoma Posmehovanje z dušo in Vrat materinega telesa. Leta 1991 se je zaradi nasprotovanja Miloševićevemu režimu umaknil na Hrvaško. nr