S projektom obnove šole so se sicer na občini pričeli ukvarjati že pred petimi leti, sprva zgolj z nadzidavo z učilnicami in spremljajočimi prostori, za kar so takrat že pridobili tudi gradbeno dovoljenje, potem pa so se glede na zahtevnost projekta in možne vire financiranja odločili še za celotno energetsko obnovo osrednjega dela šole vključno s telovadnico, ter drugo fazo, ki zajema energetsko obnovo jugovzhodnega (JV) dela osnovne šole.

»V zadnjih dveh letih smo aktivnosti še pospešili, pridobili projekt za izvedbo energetske sanacije JV-dela, sofinancerska sredstva Eko sklada, pripravili načrt izpraznitve šole in preselitev učencev na nadomestne lokacije, ter izvedli vse druge potrebne aktivnosti, ki nam končno omogočajo začetek izvedbe naložbe,« so potek priprav na investicijo, ki se bo pričela v prihodnjih dneh, pojasnili na trboveljski občini.

Učenci OŠ Trbovlje bodo v času rekonstrukcije in energetske obnove objekta obiskovali pouk v objektih Strojne tovarne Trbovlje, Elektro Trbovlje, Dom Svobode, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja in podružnične šole Alojza Hohkrauta. slo