Država vsako leto objavi razpis za sofinanciranje gradnje komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Občine sredstva pridno črpajo, veliko romskih naselij tako že ima urejeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, zdaj pa zlasti na Dolenjskem in v Beli krajini opažajo, da so s tem naredili zgolj pol koraka do cilja. Mnoga romska gospodinjstva namreč položnic za komunalne storitve ne plačujejo.

V Metliki se je tako nabralo že za 15.000 evrov dolga. Po besedah župana Darka Zevnika gre za tri ali štiri posameznike, ki ne plačujejo. Ker uradno dobijo le skromno socialno pomoč, občina ne more nič doseči. Ker družine niso reagirale niti na opomine pred odklopom, Komunali Metlika zdaj ne preostane drugega, kot da odklope dejansko izvede, napoveduje direktorica Komunale Irena Flajnik Pezdirc.

»Pred odklopom potreben temeljit premislek«

Namestnik direktorice metliškega Centra za socialno delo (CSD) Matija Banovec ob tem poziva k temeljitemu premisleku. »Morda bi odklop pri nekaterih deloval kot vzgojni ukrep. A bolj smiselno je, da se strokovne službe sestanejo z Romi in se z njimi pogovorijo, saj se morajo končno zavedali obveznosti, ki jih imajo tako kot vsi ostali prebivalci.« Plačevanje stroškov bi se izjemoma dalo urediti po CSD, ki bi zneske odtegnil od socialne pomoči, čeprav bi imeli uslužbenci s tem veliko dodatnega dela. »Se mi pa ne zdi prav, da bi tak način postal avtomatizem, saj tako Romov ne bomo naučili ničesar.«

A prav tak način, seveda s soglasjem prejemnikov socialnih pomoči, so ubrali v Novem mestu, čeprav je bilo pri Romih potrebnega veliko prepričevanja, pravi Ladislav Jaki, vodja sektorja ekonomike na novomeški Komunali. Kot poudarja, pa v primeru neplačnikov ne delajo razlik. »Med neplačniki so tako Romi kot Neromi. Če ljudje ne reagirajo na opomine, v skladu z občinskim odlokom prekinemo dobavo vode. Čez nekaj časa pridejo in račune vendarle plačajo.«

Javno kanalizacijsko omrežje je od sedmih novomeških romskih naselij zgrajeno le v Šmihelu in Brezju, vodovodno omrežje pa povsod razen v Žabjaku, kjer je več kot 90 odstotkov objektov postavljenih na črno na zemljiščih obrambnega ministrstva, nekaj pa tudi na zasebnih zemljišč.

Nelegalni priključki v vseh novomeških romskih naseljih

Po podatkih novomeške Komunale je v romskih naseljih delež plačnikov vodarine precej večji od deleža plačnikov kanalščine, veliko je nelegalnih priključkov, poraba vode za posamezni objekt je nekontrolirana. V obeh naseljih z urejenim javnim kanalizacijskim omrežjem večina objektov nanj sploh ni priključena, mnogi pa nimajo niti urejenih stranišč. Podobno je z elektrifikacijo. Prav v vsakem naselju je nekaj nelegalnih priključkov, najhuje je spet v Žabjaku, kjer ni niti enega legalnega priključka, nelegalnih pa je 25. Kable so napeljali kar iz sosednjega naselja Brezje, trinajst družin pa je še vedno brez elektrike. Odvoz smeti, ki ga razen v Žabjaku plačuje večina gospodinjstev, je urejen v vseh naseljih.

Z romskimi dolžniki se srečujejo tudi novomeški vrtci, kjer skušajo dolg v skrajnem primeru izterjati po sodni poti. Vendar, kot je povedala ravnateljica vrtca Pedenjped Meta Potočnik, pridejo na vrsto šele, ko socialne pomoči že skoraj poidejo. Podobne težave ima tudi občina, ki je Romom omogočila odkup zemljišč po minimalni ceni, a niti te mnogi ne zmorejo plačati.