V občini Domžale so to poletje bogatejši za nov most čez Kamniško Bistrico na Škrjančevem, ki pomeni dodaten korak v urejanju zelene rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici in povezovanju domžalske in kamniške občine ter Arboretuma Volčji Potok. Most je namenjen pešcem in kolesarjem. Prav tako pa nameravajo v občini s pomočjo evropskih evrov še to poletje urediti rekreativno pot okoli Šumberka.

Šumberk bodo obkrožale urejene poti ob Kamniški Bistrici in Rači, med brvjo v Zaborštu in mostom na Podrečju. Ozko stezico bo zamenjala več kot poldrugi meter široka peščena pot, ki bo na pogosto poplavljenih predelih utrjena s pohodnimi kamnitimi bloki. Dostopi do vodotokov bodo urejeni s kombinacijo betona, skalnih blokov in lesa. Ob urejeni plezalni steni bodo postavili počivališča z igrali, uredili piknik prostor ob Rači, točen čas pa bo ob sončnem vremenu kazala sončna ura na vstopnem platoju ob brvi v Zaborštu, je povedala svetovalka za odnose z javnostmi na domžalski občini Jana Goropečnik. Na drugem bregu reke Kamniške Bistrice, ob plinski postaji in brvi čez Kamniško Bistrico pri Šumberku, pa bodo uredili počivališče z glasbenim vrtom, kjer bo mogoče s prodniki iz reke izvabljati zvok iz lesenih debel.

S paviljonom pod nadstrešnico so v Domžalah obogatili tudi Češminov park, kjer bodo tribunam in delu ploščadi letos dodali še leseno oblogo, namestili nekaj dodatnih klopi in zasadili nova drevesa. Do konca meseca pa nameravajo obnoviti tudi asfaltna igrišča pri osnovnih šolah Domžale, Rodica in Venclja Perka.

Na Kolodvorski parkirišča in drevesa

V središču Domžal že vse poletje urejajo Kolodvorsko cesto, in sicer od poslovalnice BKS do železniške postaje. Gradbena dela naj bi končali do konca meseca, obsegajo pa rekonstrukcijo ceste, sanacijo kanalizacije in vodovoda, ureditev pločnika in kolesarske steze. Predvidena je ureditev poševnega parkiranja na vzhodni strani, namestitev urbane komunalne opreme in zasaditev z drevesi.

Čez poletje dela potekajo tudi v nekaterih drugih predelih mesta in občine. Rekonstrukcijo ceste s pločnikom v Študi so že končali, naslednji mesec naj bi končali še obnovo dela Rojske ceste v Domžalah. Oktobra bodo končali tudi rekonstrukcijo Prešernove ceste v Radomljah, od Kulturnega doma do vključno križišča za Hudo, kjer bodo zgradili tudi pločnik, dodali novo javno razsvetljavo in obnovili vse komunalne vode. Na Krtini so del kanalizacijskega omrežja že zgradili, do septembra bodo končali celotno traso ob cesti Želodnik–Moravče do Studenca. V Nožicah so končali manjkajočo fekalno kanalizacijo v južnem delu naselja, rekonstruirali javno vodovodno omrežje, uredili kolovozne poti ter razširili in preplastili del Gostičeve ceste skozi naselje.

Na vrsti je Krtina

Pomembna letošnja poletna pridobitev za Domžale je zagotovo tudi novi vrtec Palček na Viru. Prenovljen kompleks z novo kuhinjo, dodatnimi zunanjimi površinami in parkirišči zdaj šteje že deset oddelkov. V kratkem pa naj bi začeli tudi gradnjo vrtca in širitev podružnične šole v Krtini. Gre za dva medsebojno povezana objekta, ki bosta delno podkletena. Montažni vrtec bo imel pet oddelkov, trije bodo namenjeni prvemu starostnemu obdobju, dva oddelka v nadstropju pa otrokom druge starostne skupine. Nov del šole oziroma prizidek bo namenjen učencem prvega triletja. Obsega dve učilnici in spremljajoče ter dopolnilne prostore k obstoječi šoli.

V Osnovni šoli Preserje pri Radomljah bodo čez poletje uredili kotlovnico na zemeljski plin, v OŠ Domžale pa bodo sanirali in toplotno izolirali telovadnico in vezni hodnik do šole. Na slednjem bodo zamenjali okna, hodnik in telovadnico pa prekrili še z novo streho.