Med pogoji za vsa delovna mesta je med drugim univerzitetna izobrazba ter najmanj sedem let delovnih izkušenj. Kandidati morajo pisne prijave poslati v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta.

Do imenovanja novih uradnikov direktorate kot vršilci dolžnosti vodijo Ženja Leiler Kos (direktorat za medije), Gašper Troha (direktorat za ustvarjalnost) ter Špela Spanžel (direktorat za kulturno dediščino). Arhiv kot vršilec dolžnosti vodi Bojan Cvelfar, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja pa je Lilijana Kodrič.