Cankarjev dom (CD) zadnja leta prenavlja svoji največji dvorani, Gallusovo in Linhartovo, trenutno v obeh poteka še zadnja faza prenove, zamenjava stolov. Zanimiv je pogled na seznam podjetij, ki so pri tem ustvarila največji dobiček. Največjih partnerjev CD ne najdemo med subjekti, delujočimi v umetnosti ali kulturi, pač pa so pri vrhu seznama na Supervizorju podjetja, ki za CD izvajajo različna dela na področju projektiranja, inženiringa, inštalacij, gradnje. Daleč največje prejemke med tovrstnimi podjetji ima Arba Plus, ki je iz CD v zadnjih desetih letih prejelo za več kot tri milijone evrov nakazil.

Zaposleni za napake ne odgovarjajo

Prav to je podjetje, o katerem smo pred časom že pisali kot o dozdevnem favoritu CD oziroma njegovega vodstva, na čelu katerega je generalni direktor Mitja Rotovnik. Večkrat je bilo namreč uspešno v postopkih oddaje javnih naročil, zoper katere pa se je neizbrani prijavitelj trikrat uspešno pritožil pri Državni revizijski komisiji (DRK). Za zamenjavo stolov je uspel šele četrti razpis, to ponavljanje razpisov pa je CD, torej davkoplačevalce, stalo 16.000 evrov. Sicer pa je bil avtor dokumentacije vseh treh neuspešnih javnih naročil vodja naložb v tehnični službi CD Vinko Sever, ki je skupaj z Rotovnikom že lani zanikal, da bi favorizirali eno podjetje, oba pa sta delo Arba Plus ocenila kot zelo kakovostno.

Ker je DRK ugotovila, da nepravilnost pri oddaji javnega naročila izhaja iz razpisne dokumentacije, ki ni omogočala objektivne ocene ponudb, smo na Mitjo Rotovnika naslovili vprašanje, ali za delo, ki ima negativne posledice v proračunu javnega zavoda, zaposleni v javnem zavodu kakor koli odgovarjajo. Ta nam je odgovoril, da so tri uspešne pritožbe skrbno analizirali in ugotovili, da ni bilo razlogov za disciplinske ukrepe: »Niti proti odgovorni osebi, niti proti članom strokovnega tima, ki izvaja javne razpise in skrbi za potek vseh investicijskih del.« Rotovnik je povedal še, da ocenjuje delo Vinka Severja, direktorja tehničnega sektorja Saša Kranjca in preostalih članov strokovnega tima kot zelo kakovostno in odgovorno. »Navsezadnje gre za strokovni tim, ki je z odgovornim načrtovanjem ter kontrolo izvajanja javnih razpisov in investicijsko-obnovitvenih del prihranil znatna finančna javna sredstva,« dodaja.

Zanesljivi partnerji

Podjetje Arba Plus s sedežem v Trzinu je po podatkih na Supervizorju iz CD v zadnjih desetih letih prejelo nakazila v skupni vrednosti 3.052.315 evrov, od tega približno milijon evrov samo v zadnjem letu. Pred obnovo obeh največjih dvoran je bilo v preteklih letih glavni izvajalec del pri prenovi prvega preddverja in velike sprejemne dvorane, opravljalo pa je tudi druga manjša investicijsko-vzdrževalna dela. V zadnjem letu dni je podjetje izvedlo obrtniška dela pri obnovi kino kabine v Linhartovi dvorani in prenovo elektroinštalacij v Linhartovi dvorani.

Četudi ni bilo izbrano v postopku oddaje javnega naročila, pa je podjetje Arba Plus prenovilo tudi strojne sisteme in ohlajevalne, ogrevalne ter prezračevalne naprave. Za ta dela je bilo izbrano podjetje Lesnina MG oprema, ki je zaradi finančnih razlogov še pred začetkom odstopilo od izvajanja del. Ker je bila s tem ogrožena izvedba investicijskega načrta za leto 2012 in poraba denarja, ki ga je za ta del investicije zagotovilo ministrstvo za kulturo, se je Rotovnik obrnil na zanesljivega partnerja, Arba Plus. »Na prigovarjanje in prošnje je kljub prvotni zavrnitvi prevzema del direktor podjetja Arba Plus prisluhnil našim skrbem in kakovostno opravil dela, v roku in za nižjo ceno kot na javnem razpisu izbrani kandidat,« pojasnjuje Rotovnik.

Večji gradbeni poseg v tem trenutku poteka v Linhartovi dvorani, kjer zamenjava stolov vključuje zmanjšanje njihovega števila v parterju za eno vrsto. Za naročilo se je zanimalo 14 podjetij, zaradi zahtevnosti del in kratkega izvedbenega roka pa sta ponudbi oddala le dva ponudnika: poleg Arba Plus še Lesnina MG oprema. Ponovno je bil izbran zanesljivi partner Cankarjevega doma, seveda kot cenejši in ugodnejši ponudnik, zagotavlja Rotovnik. Poizvedeli smo tudi, ali katero od podjetij, ki v CD opravljajo investicijska in vzdrževalna dela, sponzorira njihove programe, vendar Rotovnik odgovarja, da tega ne počne nobeno.