Časar se je sicer na odločbo o rušenju pritožil in oktobra lani mu je celo uspelo, da je ministrstvo odločbo odpravilo in jo vrnilo gradbenemu inšpektorju v ponovno odločanje. Vendar je inšpektor konec maja kljub dopolnjenemu postopku prav tako odločil, da morajo prizidek zrušiti. Časar se je ponovno pritožil, vendar je bil neuspešen. Ministrstvo je njegovo pritožbo pred dnevi zavrnilo. »Odločba je bila zavezanki vročena, stranskemu udeležencu pa še ne,« so nam pojasnili na inšpektoratu. Zavezanka je njegova mama, stranski udeleženec pa Časar.

Hišo v Portorožu je Časar nadzidal v času, ko je bil predsednik uprave Luke Koper. Vse postopke je vodil on, kar naenkrat pa se je jeseni lani, ko smo v Dnevniku razkrili, da je Časar črnograditelj, v inšpekcijskem postopku znašla tudi njegova mati, češ da je bila ona investitorka, čeprav inšpekciji niso predložili dokazov za to, ker naj bi gospa založila ali izgubila račune. Časar osebno je recimo že leta 2009 piransko upravno enoto zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za že zgrajen objekt, vendar so mu to zavrnili, ker so ugotovili, da funkcionalno zemljišče okoli hiše ni dovolj veliko. Drugih pogojev zato takrat sploh niso ugotavljali.

Dodaten nakup nadvse drage parcele

Ko so na vrata hiše na Strmi poti 4 v Portorožu potrkali inšpektorji in ko je bilo jasno, da bo moral prizidek rušiti, je poskusil Časar prizidek rešiti tako, da je septembra lani na javni dražbi od piranske občine kupil 260 kvadratnih metrov veliko parcelo na nabrežini tik ob njegovi hiši. Čeprav je parcela nezazidljiva in v zemljiški knjigi zavedena kot park, je pa po namenski rabi stavbno zemljišče, je Časar zanjo odštel kar 81.500 evrov, se pravi, da jo je nujno potreboval, saj je za kvadratni meter nezazidljive parcele odštel 313 evrov. Na piranski občini so nam pojasnili, da je bila izklicna cena za omenjeno parcelo 41.977 evrov, ker pa sta se zanjo zanimala dva kupca, ki sta izmenično dvigovala ceno, je parcelo na koncu za 81.500 evrov kupil Časar. Od kod mu denar, glede na to, da je na sodišču pojasnjeval, da je zdaj kmetovalec in da na mesec zasluži vsega 1000 evrov, smo spraševali tudi Časarja, ki pa na naše vprašanje ni hotel odgovoriti. Dejal nam je tudi, da so to osebne zadeve, ki jih ni dolžan pojasnjevati in da v hiši v Portorožu živi njegova mati in ne on.

Tri nove vloge, dve že zavrnjeni

Na upravno enoto so nato v letošnjem letu poslali kar tri zahtevke za izdajo gradbenega dovoljenja za že zgrajen objekt, ob tem so tudi dokazovali, da imajo dovolj veliko funkcionalno zemljišče, vendar je upravna enota sredi julija dva zahtevka že zavrnila, o tretjem pa še odloča. Pri prvih dveh, ki so ju zavrnili, so ugotovili, da je prizidek, v katerem je letna kuhinja, na njeni strehi pa ravna ploščad za parkiranje, prevelik in ni samostojna enota, ampak del že obstoječe hiše.

Črno gradnjo so gradbeni inšpekciji konec leta 2011 prijavili koprski policisti, ki so med hišno preiskavo ugotovili, da hiša nima vseh ustreznih dokumentov. Kriminalisti so takrat pri Časarju preiskovali sum zlorabe uradnega položaja in oškodovanja Luke Koper pri gradnji logističnega terminala v Beltincih, ki najbrž nikoli ne bo zaživel, saj so odkupovali najboljša kmetijska zemljišča, ki jih kmetijsko ministrstvo ne dovoli pozidati. Za vodenje postopkov pri omenjenem projektu je Luka Koper konec oktobra 2007 najela podjetje Inženiring Graj iz Murske Sobote, ki je Luki Koper izdalo račune v skupni vrednosti 1,58 milijona evrov, ki naj bi bili v večji meri fiktivni, in si na tak način pridobilo za okoli 700.000 evrov protipravne premoženjske koristi. To sta po mnenju kriminalistov in tožilcev vedela tako Časar kot Robert Graj, direktor družbe Inženiring Graj.

Ograjo postavil z luškim denarjem

Kriminalisti so ugotovili tudi, da je podjetje Graj v imenu Luke Koper pri podjetju INOKS celo naročilo izdelavo količkov za označevanje zemljišč, namesto količkov pa je omenjeno podjetje po ugotovitvah kriminalistov izdelalo ograjo in nadstreške za Časarjevo hišo v Portorožu. Zoper Časarja teče na koprskem sodišču tudi postopek zaradi spornih luških poslov v Romuniji, čaka pa ga še nekaj drugih obravnav. Časar je zato na svoji hiši v Portorožu vpisal zemljiški dolg v višini 5 milijonov evrov.