Obstoječi prehod glavne ceste Ribče–Litija čez železniško progo v naselju Zgornji Log namreč že vrsto let predstavlja ozko grlo. Tovornjaki se težko srečujejo, avtomobili čakajo pred spuščenimi zapornicami na železniški progi, kar moti tudi tamkajšnje prebivalce. Ti se bodo z novo glavno cesto, ki jo bodo prestavili in prilagodili v dolžini 1600 metrov, in nadvozom nad železniško progo v dolžini 160 metrov znebili na tisoče vozil, ki vsakodnevno vozijo skozi naselje, hkrati pa bodo dobili tudi kolesarsko stezo, hodnik za pešce in cestno razsvetljavo. Uredili bodo tudi križišče in prestavili komunalne vode. Z uresničitvijo projekta pa ne bodo pridobili le prebivalci Zgornjega Loga, temveč tudi vozniki, ki se jim bo z ureditvijo železniškega nadvoza skrajšal potovalni čas, pozitivni pa bodo tudi vplivi na okolje, saj se bodo zmanjšale emisije hrupa in znižali škodljivi vplivi na okolje, so še zapisali na ministrstvu. slo